Documentos temáticos

Monogràfic que dóna a conèixer la realitat social dels i les joves espanyoles en situacions d'inactivitat laboral i formativa, tant en els seus paràmetres demogràfics com en relació a l'activitat, l'educació i la seva situació econòmica i familiar.

Año del documento:
Sense determinar

Estudi diagnòstic on l'Ajuntament de Barcelona es planteja identificar mancances en matèria de despesa pública destinades a cobrir les necessitats bàsiques de les persones.

Año del documento:
2015

Estudi diagnòstic on l'Ajuntament de Barcelona es planteja identificar mancances en matèria de despesa pública destinades a cobrir les necessitats bàsiques de les persones.

Año del documento:
2015

Marc d'actuació. Plantejament metodològic. Perfils de les persones entrevistades. Conclusions i propostes de mesures

Año del documento:
2015

L’informe de Diagnosi 2015 ha de servir per tancar un cicle de recollida de dades i reflectir els aprenentatges metodològics adquirits per millorar el coneixement del fenòmen del sensellarisme.

Año del documento:
Sense determinar

Aquesta diagnosi dibuixa un perfil del col·lectiu jove actual segmentat en diversos àmbits d’anàlisi: la demografia, l’educació, el treball, l’habitatge, la cohesió social, el lleure, la salut i la sexualitat i la participació. Es repassen les dades que ofereixen diverses fonts estadístiques per mirar de fer un retrat complet que ajudi a discernir quines són les polítiques públiques de joventut que el present Pla d’Adolescència i Joventut ha de posar sobre la taula.

Año del documento:
2017

S’havia constatat que les llars amb infants eren un dels grups socials que tenien més problemes per organitzar el seu temps, en especial pel que fa a la compatibilització dels horaris laborals, escolars i de lleure. Per aquest motiu es va optar per actuar en l’àmbit del temps fora de l’horari escolar. Una primera diagnosi de la situació permetia entreveure un gran potencial de treball.

Año del documento:
Sense determinar

Estudi diagnòstic per revisar el Pla d’equipaments juvenils de Barcelona i recollir les conclusions del balanç del Pla d’equipaments juvenils de Barcelona en el període 2008-2013.

Año del documento:
2014

Estudi diagnòstic per revisar el Pla d’equipaments juvenils de Barcelona i recollir les conclusions del balanç del Pla d’equipaments juvenils de Barcelona en el període 2008-2013.

Año del documento:
2014

Estudi sobre la mutilació  genital femenina a la ciutat de Barcelona encarregat per la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona a la Fundación Wassu UAB.

Año del documento:
2015

Estudi diagnòstic per posar en marxa programes d’intervenció preventiva coordinada a partir dels serveis d’atenció primària (salut, serveis socials i educació). 

Año del documento:
2015

Estudi diagnòstic per conèixer quin lloc ocupen avui les intersexualitats /DSD (diferències del desenvolupament sexual) en el teixit social, en les polítiques públiques sanitàries, a l’escola o als mitjans de comunicació.

Año del documento:
2016

Estudi diagnòstic per conèixer quin lloc ocupen avui les intersexualitats /DSD (diferències del desenvolupament sexual) en el teixit social, en les polítiques públiques sanitàries, a l’escola o als mitjans de comunicació.

Año del documento:
2015

El diagnòstic consta de cinc parts, cadascuna de les quals disposa del seu propi informe de conclusions.

Año del documento:
Sense determinar

Aquest informe recull una diagnosi de les realitats de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals de la ciutat de Barcelona.

Año del documento:
Sense determinar

Aquest informe és un inventari sobre les polítiques adreçades a la comunitat LGTB

Año del documento:
Sense determinar

El document és un diagnòstic construït a partir de la interpretació de les reflexions fetes per un conjunt d’associacions LGTB de la ciutat, que s’han entrevistat de manera individual.

Año del documento:
Sense determinar

Aquest informe té com a objectiu principal obtenir una imatge de quines són les relacions de les organitzacions LGBT amb els respectius ajuntaments.

Año del documento:
Sense determinar

En el marc del diagnòstic previ a l’elaboració del Pla municipal per al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual s’ha portat a terme una enquesta a la població general amb
la finalitat de conèixer la percepció que té d’aquest col·lectiu.

Año del documento:
Sense determinar

Aquest fulletó és una eina pràctica per comprendre millor les dinàmiques existents a les famílies i les relacions entre els pares i els seus fills i filles.

Año del documento:
Sense determinar

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad