Documentos temáticos

Fitxa del grup de recerca del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Año del documento:
2020
Año del documento:
2016

Cuidar a casa a una persona malalta o a una persona major en situació de dependència, no és fàcil. D'una o una altra manera canvia la vida a totes les persones que s'ocupen de les seves cures. Document en castellà.

Año del documento:
Sense determinar

Tus derechos energéticos están garantizados por la Ley 24/2015. Si tienes dificultades económicas y laborales para hacer frente a las facturas de electricidad, agua y gas, o no puedes mantener una temperatura adecuada en tu casa durante invierno o verano, dirígete al punto de asesoramiento energético de tu distrito. Ofrecen la atención necesaria para que puedas ejercer tus derechos energéticos.

Año del documento:
2017

Documento de derechos y libertades de las personas mayores con especial atención a las personas mayores con dependencia.

Año del documento:
2019

En aquest document es presenta un resum sintètic de les anàlisis realitzades a partir de dades de les rendes procedents de registres administratius. S’ha posat el focus en les diferències entre les llars, el gènere, i entre els grans barris a la ciutat. Les anàlisis realitzades combinen un seguit d’indicadors de renda, incloent les rendes de les llars, els ingressos equivalents, les rendes dels individus, i els components de les rendes. L’objectiu de les anàlisis realitzades recau tant en entendre les diferències i desigualtats entre els homes i dones i les dones de característiques diferents.

Año del documento:
2018

L’estudi analitza els efectes de la crisis econòmica i financera del 2008 a partir de l'anàlisi detallada dels principals indicadors relacionats amb la cohesió social.

Año del documento:
2013

Monogràfic que dóna a conèixer la realitat social dels i les joves espanyoles en situacions d'inactivitat laboral i formativa, tant en els seus paràmetres demogràfics com en relació a l'activitat, l'educació i la seva situació econòmica i familiar.

Año del documento:
Sense determinar

Estudi diagnòstic on l'Ajuntament de Barcelona es planteja identificar mancances en matèria de despesa pública destinades a cobrir les necessitats bàsiques de les persones.

Año del documento:
2015

Estudi diagnòstic on l'Ajuntament de Barcelona es planteja identificar mancances en matèria de despesa pública destinades a cobrir les necessitats bàsiques de les persones.

Año del documento:
2015

Marc d'actuació. Plantejament metodològic. Perfils de les persones entrevistades. Conclusions i propostes de mesures

Año del documento:
2015

L’informe de Diagnosi 2015 ha de servir per tancar un cicle de recollida de dades i reflectir els aprenentatges metodològics adquirits per millorar el coneixement del fenòmen del sensellarisme.

Año del documento:
Sense determinar

Aquesta diagnosi dibuixa un perfil del col·lectiu jove actual segmentat en diversos àmbits d’anàlisi: la demografia, l’educació, el treball, l’habitatge, la cohesió social, el lleure, la salut i la sexualitat i la participació. Es repassen les dades que ofereixen diverses fonts estadístiques per mirar de fer un retrat complet que ajudi a discernir quines són les polítiques públiques de joventut que el present Pla d’Adolescència i Joventut ha de posar sobre la taula.

Año del documento:
2017

S’havia constatat que les llars amb infants eren un dels grups socials que tenien més problemes per organitzar el seu temps, en especial pel que fa a la compatibilització dels horaris laborals, escolars i de lleure. Per aquest motiu es va optar per actuar en l’àmbit del temps fora de l’horari escolar. Una primera diagnosi de la situació permetia entreveure un gran potencial de treball.

Año del documento:
Sense determinar

Estudi diagnòstic per revisar el Pla d’equipaments juvenils de Barcelona i recollir les conclusions del balanç del Pla d’equipaments juvenils de Barcelona en el període 2008-2013.

Año del documento:
2014

Estudi diagnòstic per revisar el Pla d’equipaments juvenils de Barcelona i recollir les conclusions del balanç del Pla d’equipaments juvenils de Barcelona en el període 2008-2013.

Año del documento:
2014

Estudi sobre la mutilació  genital femenina a la ciutat de Barcelona encarregat per la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona a la Fundación Wassu UAB.

Año del documento:
2015

Estudi diagnòstic per posar en marxa programes d’intervenció preventiva coordinada a partir dels serveis d’atenció primària (salut, serveis socials i educació). 

Año del documento:
2015

Estudi diagnòstic per conèixer quin lloc ocupen avui les intersexualitats /DSD (diferències del desenvolupament sexual) en el teixit social, en les polítiques públiques sanitàries, a l’escola o als mitjans de comunicació.

Año del documento:
2016

Estudi diagnòstic per conèixer quin lloc ocupen avui les intersexualitats /DSD (diferències del desenvolupament sexual) en el teixit social, en les polítiques públiques sanitàries, a l’escola o als mitjans de comunicació.

Año del documento:
2015

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad