Documentos temáticos

Estudi diagnòstic per conèixer quin lloc ocupen avui les intersexualitats /DSD (diferències del desenvolupament sexual) en el teixit social, en les polítiques públiques sanitàries, a l’escola o als mitjans de comunicació.

Año del documento:
2015

El diagnòstic consta de cinc parts, cadascuna de les quals disposa del seu propi informe de conclusions.

Año del documento:
Sense determinar

Aquest informe recull una diagnosi de les realitats de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals de la ciutat de Barcelona.

Año del documento:
Sense determinar

Aquest informe és un inventari sobre les polítiques adreçades a la comunitat LGTB

Año del documento:
Sense determinar

El document és un diagnòstic construït a partir de la interpretació de les reflexions fetes per un conjunt d’associacions LGTB de la ciutat, que s’han entrevistat de manera individual.

Año del documento:
Sense determinar

Aquest informe té com a objectiu principal obtenir una imatge de quines són les relacions de les organitzacions LGBT amb els respectius ajuntaments.

Año del documento:
Sense determinar

En el marc del diagnòstic previ a l’elaboració del Pla municipal per al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual s’ha portat a terme una enquesta a la població general amb
la finalitat de conèixer la percepció que té d’aquest col·lectiu.

Año del documento:
Sense determinar

La nova publicació ‘Diàlegs d’Habitatge’ reflexiona sobre les causes, efectes i respostes de la crisi d’habitatge a les ciutats i recull el resum de ponències i conclusions del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

Año del documento:
2019

La nova publicació ‘Diàlegs d’Habitatge’ reflexiona sobre les causes, efectes i respostes de la crisi d’habitatge a les ciutats i recull el resum de ponències i conclusions del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Año del documento:
2019

The new publication ‘Diàlegs d’Habitatge' reflects on the causes, effects and responses of the housing crisis in cities and contains the summary of presentations and conclusions of the Barcelona Housing and Rehabilitation Forum.

Año del documento:
2019

La nueva publicación 'Diàlegs d'Habitatge' reflexiona sobre las causas, efectos y respuestas de la crisis de vivienda en las ciudades y recoge el resumen de ponencias y conclusiones del Foro de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona.

Año del documento:
2019

Aquest fulletó és una eina pràctica per comprendre millor les dinàmiques existents a les famílies i les relacions entre els pares i els seus fills i filles.

Año del documento:
Sense determinar

L'obra recull gairebé nou-cents termes relatius als serveis socials i vol ser una eina pràctica de referència per a totes les persones que treballen en el món dels serveis socials i per als professionals d'altres àmbits que hi actuen de manera coordinada.

Año del documento:
Sense determinar

L’estudi analitza les diferències i desigualtats de gènere en les condicions de vida i l'estat de salut de les persones de 25 a 64 anys residents a Barcelona a partir de l'Enquesta de Salut de l'any 2000.

Año del documento:
2003
Año del documento:
2019
Año del documento:
2019

Avaluacions per identificar els programes de prevenció selectiva d'alcohol i cànnabis en joves de 16 a 21 anys a les bases de dades bibliogràfiques més comunes. 

Año del documento:
2015

Estudi diagnòstic sobre l'associació entre les característiques de l'entorn urbà (físic i social) i el consum d'alcohol en adolesncents.

Año del documento:
2016

Aquest document posa la seva voluntat de garantir una actuació proactiva d’exploració, detecció i atenció dels fills i filles de les dones que pateixen o han patit violència i que són ateses pels serveis socials municipals (d’atenció primària polivalent i específica, i d’atenció especialitzada)

Año del documento:
2009

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad