Documentos temáticos

El Servei d'Atenció Domiciliària és un conjunt d’activitats que es realitzen principalment a la llar, adreçades a proporcionar atenció a persones i/o famílies ateses pels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu del servei és millorar la qualitat de vida de les persones en el seu entorn habitual.

Año del documento:
2015

És un servei d’atenció domiciliària que permet millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones grans, amb discapacitat o dependència que viuen o passen moltes hores soles al seu domicili. En aquest díptic trobareu Informació breu sobre el servei, qui el pot demanar, on demanar-lo, quins són els requisits i on ampliar la informació.

Año del documento:
2018

A Barcelona hi ha moltes famílies que, de manera temporal i per diferents circumstàncies (motius de salut, conciliació de la vida familiar i laboral...), no poden atendre els seus infants i necessiten la col·laboració d’una altra família que els ajudi. Aquest servei intervé per ajudar aquestes famílies i oferir-los una altra família propera que durant aquest temps la complementi i l’ajudi a atendre el nen o nena.

Año del documento:
2018

És un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix informació, formació i orientació tant als/les adolescents com a les seves famílies.

Año del documento:
2015

Servei de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), complementari al servei de transport públic regular, que facilita el desplaçament en autobús adaptat o taxi a aquelles persones amb dificultats de mobilitat especials. La normativa d’ús del servei va ser aprovada pel Consell Rector de l’IMPD el 7 d’octubre de 2009.

Año del documento:
2017

Xarxa de serveis i recursos d’informació, assessorament i atenció que tenen per finalitat la promoció personal i social de les dones i la lluita contra qualsevol forma de discriminació i violència masclista. (PIAD, SARA, SAS, SAH, CIRD)

Año del documento:
2016

Es un servicio de atención domiciliaria que permite mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas mayores, con discapacidad o dependencia, que viven o pasan muchas horas solas en su domicilio. En este tríptico encontraréis información breve del servicio, quien lo puede pedir, donde solicitarlo, cuales son los requisitos i donde ampliar la información.

Año del documento:
2018

Servicio del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), complementario al servicio de transporte público regular, que facilita el desplazamiento en autobús adaptado o taxi a aquellas personas con especiales
dificultades de movilidad. La normativa de uso del servicio fue aprobada por el Consejo Rector del IMPD el 7 de octubre de 2009.

Año del documento:
2017

Framework has been designed together with the participation of different institutional actors and community of the city, to give Barcelona a Sexual and Reproductive Health Strategy.

Año del documento:
2017

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Año del documento:
2015

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Año del documento:
2015

Aquest informe recull els principals resultats de les darreres dades de l'Enquesta de població activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves. També ofereix informació sobre els estudis i l'emancipació dels joves i les joves. L'informe compara sistemàticament la situació de la població juvenil amb l'adulta i, quan les dades ho permeten, analitza les diferències dins del grup de joves.

Año del documento:
Sense determinar

L'informe fa referència a la població jove de 16 a 29 anys i es basa en dades generades per l'Idescat a petició de l'OCJ. La informació disponible en aquest document és, doncs, inèdita i ofereix una visió sobre la situació laboral del conjunt de la població jove.

Año del documento:
Sense determinar

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Año del documento:
2015

Aquest document s’ha elaborat per abordar el dret de la dignitat personal. Des de quatre àmbits de comportaments contraris als mínims ètics socialment i legalment establerts: el d’assetjament físic, psicològic, laboral i sexual s’explica quines conductes de la persona assetjadora poden ajudar a la persona assetjada a detectar la situació i quines recomanacions poden fer servir per afrontar l’existència d’aquest tipus de conductes negatives.

Año del documento:
2016

Barcelona is a pioneer and leader in the promotion of policies to improve the quality of life of people with disabilities. Sensitive to the needs of this group, the Council has incorporated as its own to promote personal autonomy and independent living of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Año del documento:
Sense determinar

Es un programa de ayudas económicas para facilitar que las personas mayores con dependencia puedan estar temporalmente en un centro residencial privado para personas mayores. Su objetivo es dar apoyo a las familias que cuidan personas mayores con dependencia, para que puedan disponer de tiempo cuando lo necesiten.

Año del documento:
2018

Es un programa de ayudas económicas para facilitar que las personas mayores con dependencia puedan estar temporalmente en un centro residencial privado para personas mayores. Su objetivo es dar apoyo a las familias que cuidan personas mayores con dependencia, para que puedan disponer de tiempo cuando lo necesiten.

Año del documento:
2019

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad