Documentos temáticos

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Año del documento:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Año del documento:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Año del documento:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Año del documento:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Año del documento:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Año del documento:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn.

Año del documento:
2017

El proyecto RADARS es una red de prevención i de acción comunitaria dirigida a detectar i prevenir situaciones de riesgo de las personas mayores, y a paliar los efectos negativos de la soledad no deseada, contando con la complicidad del entorno.

Año del documento:
2017

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn. Si et sents sol o sola, pots comptar amb nosaltres.

Año del documento:
2018

El proyecto RADARS es una red de prevención i de acción comunitaria dirigida a detectar i prevenir situaciones de riesgo de las personas mayores, y a paliar los efectos negativos de la soledad no deseada, contando con la complicidad del entorno. Si te sientes solo o sola, puedes contar con nosotros.

Año del documento:
2018

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn. Vols col·laborar perquè les persones grans no se sentin soles?

Año del documento:
2018

El proyecto RADARS es una red de prevención i de acción comunitaria dirigida a detectar i prevenir situaciones de riesgo de las personas mayores, y a paliar los efectos negativos de la soledad no deseada, contando con la complicidad del entorno. ¿Quieres colaborar para que las personas mayores no se sientan solas?

Año del documento:
2018
Año del documento:
2017

Guia de l'espai Barcelona Cuida per cuidar les persones que ho necessiten i poder cuidar-se un mateix, davant de la covid-19. També inclou indicacions per a les treballadores del SAD per col·locar-se i retirar-se els EPI.

Año del documento:
2020

La publicació presenta una anàlisi de les necessitats que tenen els ciutadans i ciutadanes amb trastorn mental greu i aborda les necessitats de suport que tenen aquestes persones. L'estudi també desgrana un seguit de recomanacions de cara a millorar l'atenció social d'aquest col·lectiu.

Año del documento:
Sense determinar

Aquesta publicació us presenta una anàlisi de les necessitats que tenen els ciutadans i ciutadanes amb trastorn mental greu, un sector de les persones amb discapacitat que viuen a la nostra ciutat, de les quals no sempre es dóna la imatge desitjada. A més d’abordar les necessitats de suport que tenen aquestes persones, l’estudi vol anar més enllà i desgrana un seguit de recomanacions de cara a millorar l’atenció social d’aquest col·lectiu.

Año del documento:
2009

Guia de recomanacions per comunicar-nos amb persones amb sordesa i sordceguesa elaborada per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats i les associacions que treballen en l’àmbit: ACAPPS, AICE, APSOCECAT, ASPANSCE, CERECUSOR, DIFUSORD, FESOCA, + ACCES i Volem Signar i Escoltar.

Año del documento:
2019

Guía de recomendaciones para comunicarse con personas con sordera y sordoceguera elaborada por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona con la colaboración de las entidades y las asociaciones que trabajan en el ámbito: ACAPPS, AICE, APSOCECAT, ASPANSCE, CERECUSOR, Difusord, FESOCA, + ACCES y Volem Signar i Escoltar.

Año del documento:
2019

Guía del espacio Barcelona Cuida para cuidar a las personas que lo necesitan y poder cuidarse a uno mismo, ante la COVID-19. También incluye indicaciones para las trabajadoras del SAD para colocarse y retirarse los EPI. 

Año del documento:
2020

Edicions en format llibret publicats i elaborats per l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Fundació Salut i Comunitat

Año del documento:
2016

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad