Documentos temáticos

El Ayuntamiento de Barcelona, mediante el Área de Derechos Sociales, subvenciona 2.000 plazas de viajes organizados por el IMSERSO a las personas mayores con la Tarjeta Rosa Gratuita.

Año del documento:
2019

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Àrea de Drets Socials, subvenciona 2.000 places dels viatges organitzats per l’IMSERSO a les persones grans amb Targeta Rosa Gratuïta.

Año del documento:
2017

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Àrea de Drets Socials, subvenciona 2.000 places dels viatges organitzats per l’IMSERSO a les persones grans amb Targeta Rosa Gratuïta.

Año del documento:
2018

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Àrea de Drets Socials, subvenciona 2.000 places dels viatges organitzats per l’IMSERSO a les persones grans amb Targeta Rosa Gratuïta.

Año del documento:
2019

Consells per ser un turista responsable i contribuir a un turisme sostenible, enmarcats en la campanya "Viatjar per crèixer" de l'Ajuntament de Barcelona.

Año del documento:
2017

Vincles BCN és un projecte d'innovació social que vol reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu benestar a través de les noves tecnologies.

Año del documento:
2017

Vincles BCN es un proyecto de innovación social creado para reforzar las relaciones sociales de las personas mayores que se sienten solas y mejorar su bienestar a través de la tecnología.

Año del documento:
2017

Vincles BCN is an innovative social project that has been created to strengthen the social ties of seniors who feel lonely and improve their wellbeing through technology.

Año del documento:
2017

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Año del documento:
2015

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Año del documento:
2015

This research analyses aggregate data on the 2,452 people sleeping rough detected by the Open Environment Social Integration Service (SISMO), for the purposes of presenting the evolution in the social and demographic characteristics of the population living rough in Barcelona and guide assistance policies.

Año del documento:
2019

Aquest informe semestral mostra l’evolució dels indicadors més significatius sobre l’habitatge a la ciutat durant el primer semestre del 2017.

Año del documento:
2017

Aquest informe semestral mostra l’evolució dels indicadors més significatius sobre l’habitatge a la ciutat durant el segon semestre del 2017.

Año del documento:
2017

Compendi d'informació semestral que aplega en un únic espai dades relacionades amb la construcció i rehabilitació, preus de l'habitatge, etc. Dóna una visió clara de l'activitat del mercat residencial de Barcelona per districtes i la seva evolució en el temps.

Año del documento:
2016

Compendio de información semestral que reúne en un único espacio datos relacionados con la construcción y rehabilitación, precios de la vivienda, etc. Da una visión clara de la actividad del mercado residencial de Barcelona por distritos y su evolución en el tiempo.

Año del documento:
2016

En esta investigación se analizan los datos de las 2.452 personas que duermen en las calles de Barcelona detectadas por el Servicio de Inserción Social en Medio Abierto, con el objetivo de presentar la evolución de las características sociodemográficas de la población en situación de calle y orientar las políticas de atención.

Año del documento:
2019

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad