Documentos temáticos

 Edicions en format llibret publicats i elaborats per l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i Fundació Salut i Comunitat

Año del documento:
2014

En el marc de les polítiques per fomentar l'envelliment actiu, s'edita aquest recull de receptes aportades per les persones grans usuàries del Centre de Serveis Socials Dreta de l'Eixample
 

Año del documento:
2016

Publicats i elaborats per l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Fundació Salut i Comunitat.

 

Año del documento:
2014

Recerca aplicada per crear un model integral d’alliberament i recuperació de les dones que viuen en situació de violència masclista de parella, amb instruments de mesura validats i multidimensionals. 

Año del documento:
2014

Recerca aplicada per crear un model integral d’alliberament i recuperació de les dones que viuen en situació de violència masclista de parella, amb instruments de mesura validats i multidimensionals. 

Año del documento:
2012

Publicats i elaborats per l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Fundació Salut i Comunitat.

 

Año del documento:
2014

Recerca aplicada col·laborativa sobre la didàctica de les escoles de música. 

Año del documento:
2016

Recerca aplicada col·laborativa sobre la didàctica de les escoles de música. 

Año del documento:
2014

Esta publicación es una guia de servicios y recursos municipales dirigida especificamente al colectivo trans de la ciudad.

Año del documento:
2016

Aquesta publicació és una guia de serveis i recursos municipals adreçats específicament al col·lectiu trans de la ciutat.

Año del documento:
2016

El barem que estableix l’annex I d’aquesta norma determina els criteris objectius per a la valoració del grau d’autonomia de les persones, amb vista a la capacitat per fer les tasques bàsiques de la vida diària, així com la necessitat de suport i supervisió sobre això per a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, de conformitat amb el que estableix el capítol III, títol I, de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

Año del documento:
Sense determinar

Estas primeras medidas, que comportan acciones tanto por el lado de los ingresos públicos como por el lado de los gastos, suponen una reducción de carácter inmediato del desequilibrio presupuestario en más de un punto porcentual del Producto Interior Bruto.

Año del documento:
Sense determinar

Las medidas estructurales que acompañan a este paquete fiscal no son de menor trascendencia. Todas ellas tienen por fin último abrir nuevos mercados al sector privado y fomentar el desarrollo de la innovación y de nuevos servicios en sectores críticos para el crecimiento de la productividad y la reducción de costes empresariales.

Año del documento:
Sense determinar

El present Reial decret Llei contempla les mesures extraordinàries adoptades per donar compliment al compromís del Govern d'accelerar, en 2010 i 2011, la reducció del dèficit inicialment prevista.

Año del documento:
Sense determinar

Recerca aplicada col·laborativa sobre la necessitat de consensuar conceptualment que entenem per educació de carrer i conèixer l'impacte sobre les persones joves.

Año del documento:
2018

Recerca aplicada col·laborativa per investigar la participació de les famílies en els processos d’intervenció professional als serveis socials d’atenció bàsica, a partir de la construcció d’un diagnosis sobre la que es proposa elaborar propostes de canvi.

Año del documento:
2019

This report shows the parcial results achieved during the first year of implementation of the B-MINCOME pilot project (2017-2018) and assesses its impact on diferent participants’ life dimensions

Año del documento:
2019

Combining a guaranteed minimum income and active social policies in deprived urban areas of Barcelona

Año del documento:
2019

Resolució de la presidenta de l'Insitut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS) per la qual es desestimen les sol·licituds que s'adjunten a la mateixa, en relació als ajuts puntuals d'urgència social per a famílies amb fills menors de 16 anys.

Año del documento:
2017

La Resolució 5 de novembre de 2018 de la Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona per la qual es desestimen les sol·licituds “d’ajuts puntuals d’urgència social per a famílies amb fills menors de 16 anys” que s’adjunten a la mateixa i la relació de les sol·licituds estimades.

Año del documento:
2018

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad