Documentos temáticos

Recerca aplicada col·laborativa per dotar els professionals d'un protocol de pautes d’intervenció i eines de detecció del risc de conductes d’acumulació patològica. 

Año del documento:
2018

Recerca aplicada col·laborativa per dotar els professionals d'un protocol de pautes d’intervenció i eines de detecció del risc de conductes d’acumulació patològica. 

Año del documento:
2018

Recerca aplicada col·laborativa per dotar els professionals d'un protocol de pautes d’intervenció i eines de detecció del risc de conductes d’acumulació patològica. 

Año del documento:
2018

Recerca aplicada per estudiar la vida digital de les persones grans en diferents espais d’envelliment.

Año del documento:
2018

Avaluacions de la presa de decisions sobre els pilots de SAD i l’extensió del model.

Año del documento:
2018

Estudi diagnòstic per fer un retrat específic, una radiografia, de la pobresa infantil més severa de la ciutat, que no és extrapolable a la resta d’infants i adolescents que viuen en situacions d’exclusió social a Barcelona.

Año del documento:
2018

Recerca aplicada per analitzar la resposta humanitària i el suport psicosocial davant el terrorisme.

Año del documento:
2018

Estudi diagnòstic per tenir un major coneixement d’aquesta comunitat que permeti la millora i adaptació dels serveis públics adreçats aquesta població. Els resultats del diagnòstic és aproximar-se a la seva realitat, tenir una foto més nítida que ens ajudi concretar les polítiques de la ciutat. 

Año del documento:
2018

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. Document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Año del documento:
2018

Per què certs individus no sol·liciten el Suport Municipal d’Inclusió? Aquest document explora el cas del “non-take-up”, la població que tot i complir les condicions que donen dret a accedir a una prestació no la sol·liciten, un fenomen que afecta a l’eficàcia i a l’eficiència de les polítiques socials. Aquest informe pretén donar algunes respostes a una de les preguntes que sorgeixen al voltant de l’aplicació d’una política de prestacions com és el cas del projecte B-MINCOME. ¿Per què una part de la població diana no sol·licita participar en una política pública orientada a millorar la seva situació econòmica? L’informe realitza una descripció de la població diana del projecte i exposa alguns dels possibles motius de la seva no sol·licitud.

Año del documento:
2018

Recerca aplicada per donar una major capacitat de resposta des de l’Ajuntament a les situacions específiques de grups de dones migrades en relació a la feminització de la pobresa. 

Año del documento:
2018

Recerca aplicada col·laborativa per conèixer les situacions tipus en les que està present el maltractament a les persones grans. 

Año del documento:
2018

Estudi diagnòstic per saber quina és la situació de les persones amb dependència per veure quines són les deficiències i mirar de plantejar accions que millorin el seu benestar i dels seus cuidadors. 

Año del documento:
2018

El document, fruit de la col·laboració entre XAFIR i l’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) de la Universitat Autònoma de Barcelona, presenta els resultats i conclusions de l’avaluació de l’impacte que ha suposat el desplegament d’aquest projecte durant els seus onze anys de vida. L’informe evidencia el bon funcionament de XAFIR per assolir el seu objectiu final: millorar la qualitat de vida dels infants i les famílies del Raval.

Año del documento:
2018

Recerca aplicada col·laborativa per dotar els professionals d'un protocol de pautes d’intervenció i eines de detecció del risc de conductes d’acumulació patològica. 

Año del documento:
2018

Estudi diagnòstic per demostrar que és viable produir plantes en les teulades d’edificis de Barcelona utilitzant tecnologia de cultiu sense sòl i fertirrigació.

Año del documento:
2018

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. Document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Año del documento:
2018

La IV Jornada Espai Làbora, celebrada el 14 de maig de 2018 al Born Centre de Cultura i Memòria, va consistir en una Jornada de Networking entre empreses i persones candidates per a desenvolupar un mercat laboral reservat a persones en risc d’exclusió, amb l’objectiu d’afavorir la ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables de la ciutat.

Año del documento:
2018

Avaluacions per proporcionar informació rellevant que permeti assolir els objectius que van impulsar la creació de la xarxa d'habitatges, a partir de l'anàlisi de l'encaix entre l'ús d'aquest recurs i les necessitats socials de les persones.

Año del documento:
2018

L’informe Les condicions de vida de les famílies amb infants i adolescents ateses pels serveis socials de Barcelona amb problemàtiques d’extrema complexitat és un retrat de les condicions de vida d’aquestes famílies a partir d’una explotació específica amb mirada d’infància de l’Enquesta de Condicions de Vida de les Persones Usuàries dels Centres de Serveis Socials de 2016. Es tracta, doncs, d’un retrat d’una realitat molt específica i concreta, que no és extrapolable a tota la població ni tampoc a totes les famílies amb infants en situació de pobresa.

Año del documento:
2018

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad