Documentos temáticos

Estudi diagnòstic sobre com el cost, disponibilitat i la qualitat de l'habitatge determinen les condicions de vida de les persones.

Año del documento:
2018

Memòria d’activitats anual del Programa Làbora 2017.

Año del documento:
2018

Recerca aplicada per millorar la salut i el benestar dels ciutadans europeus i aconseguir una millor equitat en la salut de la societat europea. 

Año del documento:
2018

Avaluacions de l'impacte del programa sobre les famílies i infants. 

Año del documento:
2018

Avaluacions sobre l’impacte en la salut i el benestar del canvi de model organitzatiu en el personal que treballa en el SAD.

Año del documento:
2018

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2018 del Servei de detecció i reducció de la pobresa energètica i la millora de l’eficiència de les llars de les persones vulnerables. Indicadors i avaluació de l'activitat.

Año del documento:
2018

Avaluacions de l'impacte del programa sobre les famílies i infants. 

Año del documento:
2018

Estudi diagnòstic per l'actualització de l’estudi de l’any 2006 i per aportar criteris per definir estratègia de descomptes o tarifació social per a persones amb discapacitat.

Año del documento:
2018

Avaluacions per contribuir a la reflexió i aplicació de la inversió en infància de les polítiques de rendes.

Año del documento:
2018

Estudi diagnòstic per l'actualització de l’estudi de l’any 2006 i per aportar criteris per definir estratègia de descomptes o tarifació social per a persones amb discapacitat.

 

Año del documento:
2018

Avaluacions de la prova pilot del programa VinclesBCN.

Año del documento:
2017

El pla de rescat social que incloïa un fons d’ajut d’emergència social per a infants en situació de pobresa per l’agreujament de la pobresa infantil ocasionada per la crisi econòmica es van convocar durant els anys 2015, 2016 i 2017. El informe presenta l’avaluació dels resultats de la convocatòria de l’any 2016.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic sobre la continuïtat del Baròmetre de la infància del 2015. Per donar la veu als nois i noies de 10 a 12 anys per tal que ens expliquin com és el seu benestar i quins són els elements clau que el conformen. 

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per observar l’impacte de la precarietat en el treball i dels baixos ingressos sobre la salut.

Año del documento:
2017

Avaluacions per millorar i consolidar els serveis, a partir de les tasques del circuit. 

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. 

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base i document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per realitzar un canvi de funcionament (Pla de Millora) del SAD (servei d’atenció domiciliaria).

Año del documento:
2017

El Programa Làbora és un projecte pel foment de l’ocupació de les persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials Creu Roja, ECAS i FEICAT i del teixit empresarial de la ciutat.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per realitzar un canvi de funcionament (Pla de Millora) del SAD (servei d’atenció domiciliaria).

Año del documento:
2017

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad