Documentos temáticos

El Programa Làbora és un projecte pel foment de l’ocupació de les persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials Creu Roja, ECAS i FEICAT i del teixit empresarial de la ciutat.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per realitzar un canvi de funcionament (Pla de Millora) del SAD (servei d’atenció domiciliaria).

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. Document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per l’establiment d’una antena del servei que doni cobertura als barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, prevista pel 2018.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per valorar la possibilitat d’implementar una renda municipal d’emergència.

Año del documento:
2017

Recerca aplicada col·laborativa per donar solidesa tècnica a la intervenció en població sense llar en base al model Housing First i en el context de Barcelona

Año del documento:
2017

Breu recull de les principals dades i indicadors assolits pel Programa Làbora al llarg de la seva activitat durant l’any 2017.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per valorar la possibilitat d’implementar una renda municipal d’emergència.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per identificar els punts prioritaris de millora de l'accessibilitat física i comunicativa de les parades de transport públic. 

Año del documento:
2017

Recerca aplicada per conèixer els resultats de la posta en marxa del model Housing First a la ciutat de Barcelona i la seva incidència en el model convencional d’escala per mostrar els efectes que té l’accés a un habitatge estable, combinat amb un suport intensiu o variable, a través d’un equip multidisciplinar, per facilitar la incorporació de la persona a la comunitat.

Año del documento:
2017

Breve recopilación de los principales datos y indicadores alcanzados por el Programa Làbora a lo largo de su actividad durante el año 2017

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per l’establiment d’una antena del servei que doni cobertura als barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, prevista pel 2018.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per contribuir a l’actual procés de definició d’un model integral d’espais familiars municipals per a la primera infància de Barcelona.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per dissenyar la Renda Municipal d’Emergència a Barcelona per millorar les condicions de vida de les persones.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per identificar els punts prioritaris de millora de l'accessibilitat física i comunicativa de les parades de transport públic. 

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. Document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per observar l’impacte de la precarietat en el treball i dels baixos ingressos sobre la salut.

Año del documento:
2017

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2017 del Servei de detecció i reducció de la pobresa energètica i la millora de l’eficiència de les llars de les persones vulnerables. Indicadors i avaluació de l'activitat.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per valorar la possibilitat d’implementar una renda municipal d’emergència.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per consolidar la informació obtinguda de l’enquesta de les persones usuàries de CSS 2016. 

Año del documento:
2017

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad