Documentos temáticos

Butlletí anual de les Bones Práctiques Socials

Año del documento:
2020

Es una tarjeta monedero creada por el Ayuntamiento de Barcelona para unificar el pago de algunas ayudas económicas que otorgan los servicios sociales municipales. Además, esta tarjeta incluye ventajas y ofertas en establecimientos y servicios de la ciudad.

Año del documento:
2020

És una targeta moneder creada per l’Ajuntament de Barcelona per unificar el pagament d’alguns ajuts econòmics que atorguen els serveis socials municipals. A més, aquesta targeta inclou avantatges i ofertes en establiments i serveis de la ciutat.

Año del documento:
2020

L’Ajuntament de Barcelona ha reforçat els serveis per a cobrir les necessitats bàsiques d’allotjament, higiene i alimentació. Es tracta d’una mesura excepcional en el marc de la crisi a conseqüència de la Covid-19.

Año del documento:
2020

El Ayuntamiento de Barcelona ha reforzado los servicios para cubrir las necesidades básicas de alojamiento, higiene y alimentación. Se trata de una medida excepcional en el marco de la crisis a consecuencia de la Covid-19.

Año del documento:
2020

L’equip de professionals dels centres us atendran i informaran sobre els serveis, prestacions i recursos socials als quals teniu dret.

Año del documento:
2020

El equipo de profesionales de los centros te atenderá y te informará sobre los servicios, las prestaciones y los recursos sociales a los que tienes derecho.

Año del documento:
2020

Presentació i bases del Premi Montserrat Roig 2019 al periodisme i comunicació social de Barcelona.

Año del documento:
2020

Descarrega aquí el butlletí n.2 del projecte B-MINCOME.

Año del documento:
2019

Download the second newsletter of the B-MINCOME project.

Año del documento:
2019

Un programa pel foment de l'ocupació de les persones amb dificultats d'accés al mercat de treball, liderat per l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat.

Año del documento:
2019

5ª Jornada del Programa Làbora. Espai de trobada entre empreses/entitats i candidats. El Làbora és un programa pel foment de l'ocupació de les persones amb dificultats d'accés al mercat de treball, liderat per l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat.

Año del documento:
2019

És una targeta moneder creada per l’Ajuntament de Barcelona per cobrir les necessitats bàsiques d’infants de 0 a 16 anys.

Año del documento:
2019

Es una tarjeta monedero creada por el Ayuntamiento de Barcelona para cubrir las necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes de 0 a 16 años.

Año del documento:
2019

Combinant una renda mínima garantida i polítiques socials actives en zones urbanes desafavorides de Barcelona

Año del documento:
2019

Combining guaranteed minimum income and active social policies in Barcelona’s deprived urban areas

Año del documento:
2019

The teams of professionals in the centres will assist and inform you about the services, benefits and social resources portfolio you are entitled to.

Año del documento:
2019

Programa de Suport a la Persona Cuidadora

Año del documento:
2019

Les équipes de professionnels des centres vous recevront et vous renseigneront sur les services, prestations et ressources sociales auxquels vous avez droit.

Año del documento:
2019

Programa de Apoyo a la Persona Cuidadora

Año del documento:
2019

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad