Can Baró

Barri de Can Baró

Antecedents:

Des del mes de març de 2018, un conjunt d’entitats del barri de Can Baró, s’han organitzat com a grup de treball per la millora de la mobilitat al barri, sota la denominació de Grup gestor de Can Baró. A partir del mes d’octubre de 2018, aquest grup amplia el seu marc de treball i rep l’encàrrec de promoure un procés de reflexió conjunta sobre el futur del barri. Així mateix, el seu paper com a agents representatius del barri en aquest procés de reflexió ha estat ratificat per acord veïnal en el Consell de Barri de Can Baró del 21 de novembre de 2018.

La finalitat del procés de reflexió sobre el futur del barri és treballar en la cerca de solucions compartides per a diferents demandes veïnals, establint com a fil conductor  l’assoliment de la millora de les condicions de vida i el benestar del veïnat.  En aquest sentit, s’ha establert com a objectiu del procés la realització d’un disseny integral de model de barri futur per a Can Baró, amb una mirada a mig i llarg termini, al mateix temps que planteja la resolució de diferents qüestions que des del barri es consideren d’actuació immediata. Tot plegat amb un esperit de treball compartit, per tal de construir el barri amb la participació i consens de tots els agents que hi són vinculats: administració entitats i veïnat.

El Grup gestor està constituït per les següents entitats del barri de Can Baró:

 • Associació de Veïns i Veïnes Cases dels Periodistes
 • Can Baró Cultural
 • Coordinadora d’entitats Can Baró
 • Junta Raimon Casellas
 • Junta de Vista Park
 • Plataforma Can Baró
 • Plataforma Recuperem Sanllehy
 • Sanllehy Comerç i veïnat de Can Baró

 

Estructura del procés:

El procés de reflexió s’ha estructurat en base a sessions de treball de caràcter temàtic amb la participació de responsables polítics, personal tècnic municipal, així de les entitats veïnals. Les sessions realitzades fins el moment són:

 • Mobilitat i infraestructures
 • Visita a les àrees de joc infantils del barri
 • Sessió de revisió del procés
 • Sessió sobre el Park Güell

 

Seguiment del procés:

Informe executiu de resultats del procés

 

Sesió del Grup Gestor (14/05/2019)

 

Sesió del Grup Gestor (04/04/2019)

 

Sesió del Grup Gestor (25/03/2019)

 

Sessió de Mobilitat (20/12/2018)

 

Informe de la Sessió d'Àrea de Joc Infantil (27/12/2018)

 

Sesió del Grup Gestor (12/02/2019)

 

Sesió del Grup Gestor (19/02/2019)

 

 

Documentació tècnica: