Estratègia de la Bicicleta

Estrategia de la Bicicleta

La mesura Estratègia de la bicicleta per Barcelona vol donar continuïtat al Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU 2013-2018) que és l'instrument de planificació on es defineixen les línies d'actuació que han de governar la mobilitat en els propers anys, tenint com a horitzó estratègic continuar avançant cap un model de mobilitat més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu.

D'aquesta manera, el conjunt de mesures que conté el PMU 2013-2018 estan encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l'ús del transport públic col·lectiu i a reduir l'ús del vehicle privat i, en general, a aconseguir que la mobilitat de la ciutat s'orienti a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

L’estratègia de la bicicleta per Barcelona s’està treballant a través del grup de treball de la bicicleta del PMU. I són les entitats del PMU les que han de realitzar el seguiment del desplegament de les iniciatives proposades, entre les quals s'inclouen accions de conscienciació i de promoció de l’ús de la bicicleta, que s’impulsaran en coordinació i coresponsabilitat amb els diferents agents implicats. 

Estructura participativa i agents implicats

La composició del Grup de la bicicleta del Pacte per la Mobilitat, que realitzen reunions periòdiques, és la següent:

Grup de la Bicicleta, Amics de la Bici- Agrupació d'usuaris i usuàries, APIT Barcelona-Asssociació Professional de Guies de Turisme de Catalunya,Associació Catalana Defensa de la Bici, BACC-Bicicleta Club de Catalunya, BICITOURS BARCELONA (Cotxe Menys i Biciclot), CCOO Barcelonès, Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona, Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta, FCC – Federació Catalana de Ciclisme, FECAV – Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers, GCBC – Gremi de Comerciants de Bicicletes de Catalunya, Plataforma Empresarial de la Bicicleta, PTP – Associació per a la Promoció del Transport Públic, RACC – Reial Automòbil Club de Catalunya, AMB- Àrea Metropolitana de Barcelona, BICICLOT, Activitats i Serveis, Freeel Ecomoving Solutions, TRÈVOL Missatgers, VanAPEDAL - Distribució Urbana de Mercaderies en Bicicleta

Normativa:

Avís: Tingueu en compte que aquest contingut es mostra via iframe i es pot visualitzar de forma incompleta en dispositius mòbils. En aquests casos, per accedir a la informació completa podeu consultar les Ordenances de l'apartat de Normativa de la Seu electrònica.

Enllaços relacionats:

Documentació: