Modificació del PGM en l'àmbit Font de la Guatlla

Font de la Guatlla

La creació d’un nou vial a la part alta del barri i la previsió afegida de la sortida del túnel de la vessant nord de Montjuïc van suposar un notable impacte en les zones més antigues del barri de la Font de la Guatlla, construïdes des de finals del segle XIX, afectant de ple al sector que coneixem com a Turó.

En aquest sentit, es vol elaborar la Modificació del Planejament Urbanístic (PGM) en aquest àmbit, donant continuïtat als treballs realitzats conjuntament amb el teixit veïnal i associatiu del barri des de l'any 2016.

Per això, s'aprova un procés participatiu amb l'objectiu d'informar i difondre els objectius d'aquesta modificació, així com promoure'n un debat ciutadà. El procés de participació permetrà incorporar noves veus que donin pluralitat i diversitat al debat, així com recollir els suggeriments i consideracions de la ciutadania.

Estructura participativa i agents implicats:

L’àmbit territorial del debat es pot definir en dues escales:

  • Zona afectada pel canvi de planejament, delimitada per una zona concreta del barri de la Font de la Guatlla.

  • Entorn, que es concreta amb la resta del barri de Font de la Guatlla, i l'àmbit de l'entorn del Districte de Sants-Montjuïc.

Les entitats convidades a formar el grup de treball són les associacions veïnals de l'entorn, comunitats de veïns, teixit associatiu, teixit empresarial i comercial, gestors d'equipaments de l'entorn i veïnat a títol individual.

Així, el procés vetllarà per implicar al conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, es promourà la màxima pluralitat i diversitat, així com l'efectiva igualtat de gènere en la participació, tot facilitant la presència dels diversos col·lectius que conformen la composició poblacional del Districte de Sants-Montjuïc, i més específicament de l'entorn de la Font de la Guatlla.

La Comissió de Seguiment del procés inclourà representants de les següents entitats o espais: Associació d’Afectats pel PERI del Turó de la Font de la Guatlla (Salvem el Turó), AV Font de la Guatlla, FAVB (Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona), Comissió de Seguiment del Consell de Barri de Font de la Guatlla, Taula d'entitats del Turó de Font de la Guatlla.

Documentació i actes:

El període de debats del procés participatiu s’ha desenvolupat entre el 15 de maig i el 08 de novembre de 2018.

Els agents implicats han treballat en aquest procés a partir, entre d'altres, del planejament vigent, els antecedents urbanístics que cal tenir en compte, el document de criteris per a la Proposta de modificació del PGM 2018, així com els estudis de necessitats d’equipaments a l’àmbit de treball.

 

Consulteu l'estat de tramitació del planejament i la documentació urbanística associada:

 

 

Sessió constitutiva de la Comissió de Seguiment (16/05/2018):

 

Primera sessió de treball (28/05/2018):

 

Segona sessió de treball (19/06/2018):

 

Tercera sessió de treball (31/10/2018):

 

Sessió oberta al veïnat (8/11/2018):

 

Grup de treball (13/02/2019):