Desplegament de la Nova Xarxa de Bus

Nova Xarxa de Bus

La  nova Xarxa Bus (NxBus), amb línies verticals, horitzontals i diagonals, més rectilínies que les convencionals, generen desplaçaments més ràpids i, conseqüentment, amb més freqüència de pas. Així mateix, el sistema de semàfors específics i l'increment dels carrils bus són estratègies que contribueixen a la priorització de l'autobús a les vies de la ciutat.

L'any 2012 es van posar en marxa les cinc primeres línies de la NxBus i des d'aleshores, cada any, s'ha implantat una nova fase. Amb la 4a fase, de la qual s'està duent a terme el procés informatiu i participatiu, Barcelona comptarà amb 16 noves línies en funcionament.

El tret de sortida de la participació en la 4a fase es va fer el mes de setembre de 2015, amb la presentació i debat sobre les línies V11, V13 i H4 entre els membres de la Comissió de Treball de la NxBus del Pacte de la Mobilitat.

Durant el mes d'octubre del mateix any, es van dur a terme les reunions amb les entitats i els veïns dels districtes afectats per les noves línies (tots els districtes excepte Sant Martí) i s'han recollit els suggeriments i les peticions presentades. Així mateix, s'han fet sessions específiques amb les escoles dels districtes de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi, donada la gran concentració d'escoles que hi ha en aquestes zones que es beneficiaran de la NxBus. 

Per altra banda, una altra via que contribueix a afavorir la participació són els Punts NxBus instal·lats a mercats, biblioteques i centres cívics, atesos per personal informador. Els Punts ofereixen la possibilitat, a través d'una bústia de suggeriments, de presentar butlletes amb propostes de millora de funcionament de les línies d'autobús.

Està previst que les tres noves línies presentades (V11, V13 i H4) entrin en funcionament el mes de febrer del 2016. Posteriorment s'iniciarà una última fase participativa per a la resta de línies que queden encara per implantar de la NxBus (un total de dotze) i per al disseny de les línies d'aportació que complementaran l'oferta de Bus a la ciutat.

Calendari del procés participatiu de la 4a Fase de la NxBus

Setembre de 2015:

- Reunió de la Comissió de Seguiment de la Nova Xarxa Bus i del Grup de Treball de Transport Públic del Pacte per la Mobilitat.


Octubre de 2015:

- Enquesta als usuaris de les línies a substituir per detectar possibles millores del servei, aprofitant el desplegament de les noves línies.

- Instal·lació d’espais d’informació en els principals equipaments situats al llarg de les rutes de les futures línies, en coordinació amb les campanyes de comunicació, amb butlletes per fer aportacions.

- Sessions territorials amb els principals agents socials de cada districte o barri afectat i obertes a tot el veïnat.

- Sessions específiques per a col·lectius determinats, en funció del perfil dels usuaris o potencials usuaris de les línies (per exemple, escoles).


Novembre de 2015:

- Sessió amb inscripció prèvia per a tots els agents socials interessats a les instal•lacions de TMB per conèixer la gestió de la xarxa d’autobusos.

- Informe de retorn amb totes les aportacions i la resposta municipal.

Enllaços relacionats: