Noves sortides d’emergència del túnel Sants-Sagrera de la LAV

Per tal de donar compliment a la nova normativa en matèria de seguretat ferroviària, s’han de construir tres noves sortides d’emergència al túnel de la línia d’alta velocitat (LAV) que connecta l’estació de Sants amb la futura estació de la Sagrera.

L’ens estatal ADIF és el responsable de l’obra, que comportarà la construcció de tres pous apantallats de 40 metres de profunditat i 10 metres de diàmetre per instal·lar l’estructura de les sortides d’emergència. Aquests pous se situaran a les cruïlles de Carrer Mallorca – Carrer Independència, Carrer Mallorca – Carrer Nàpols i Carrer Provença – Carrer Urgell

Els treballs van començar a l’abril de 2018 i tenien una durada prevista de més de dos anys. La data actual de finalització prevista és juliol de 2021.

Mecanismes d’informació i seguiment

Per donar a conèixer l’abast de l’obra s’han realitzat tres sessions informatives en l’ambit de cada pou.

Així mateix, es preveuen dos espais de seguiment que periòdicament valoraran l’evolució dels treballs i resoldran, si s’escau, les possibles incidències que es puguin ocasionar: una comissió de ciutat que realitzarà un seguiment global de les obres dels tres pous i tres grups de treball, un per cada obra, que permetran fer un seguiment del seu dia a dia, tot establint una relació directa entre el veïnat i la direcció de l’obra.

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OFAC):

ADIF ha obert una oficina per atendre de forma persolaniltzada els veïns i comerciants afectats per les obres del pous d'emergència de la Línia d'Alta Velocitat (LAV).

Adreça:

C.Aragó, 517

Horari d'atenció al públic: 

  • dilluns a dijous de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00;  
  • divendres de 10.00 h. a 14.00 h. 

 

Documentació:

 

Pou Independència:

Sessió (15 d'abril de 2021):

 

Sessió (10 de març de 2020):

 

Sessió (5 de maig de 2019):

 

Sessió informativa a veïns i veïnes (20 de desembre de 2018):

 

Sessió (20 de setembre de 2018):

 

Sessió (4 de juny de 2018):

 

Sessió (4 d'abril del 2018):

 

 

Pou Nàpols:

Sessió (22 de juliol de 2019):

 

Sessió (11 de febrer de 2019):

 

Sessió informativa a veïnes i veïns (29 d'octubre de 2018):

 

Sessió (23 de maig de 2018):

 

Sessió (12 d'abril de 2018):

 

 

Pou Urgell:

Sessió (1 d'octubre de 2019):

 

Sessió (23 de juliol de 2019):

 

Sessió del Grup de Treball (25 de febrer de 2019):

 

Sessió informativa a veïnes i veïns (15 de novembre de 2018):

 

Sessió (16 d’abril de 2018):

 

 

Sessions conjuntes:

Sessió (27 de juny de 2018):