Consultes

Els interessats al concurs podran adreçar les seves consultes sobre les bases i/o paràmetres del concurs al correu següent: contractacio_ecologia_urbana@bcn.cat

 

El termini per a realitzar consultes restarà obert fins del dimarts 11 de juny de 2019, i es respondran com a màxim fins el dimecres 26 de juny de 2019.

 

Totes les consultes i respostes es publicaran al perfil del contractant i en aquest mateix espai.