Equipaments

La ciutat de Barcelona disposa d’equipaments municipals especialitzats en els àmbits de l’ecologia, l'urbanisme i la mobilitat, que disposen d’una oferta educativa i de lleure que fa èmfasi en els temes vinculats amb el cicle de la matèria, l’energia o la mobilitat sostenible. Així, els equipaments aborden temes com ara l'eficiència i l'autoconsum energètic, l’estalvi energètic i la producció local d’energia, la sostenibilitat, la natura a la ciutat, la biodiversitat, la prevenció de residus o l’aigua.

La Fàbrica del Sol

Centre de Formació del Laberint d’Horta

Biblioteca - Centre de Formació del Laberint d'Horta

Espai lúdic ambiental per a famílies del Parc de la Ciutadella

Punt verd escolar

Centre de la Platja

Servei de documentació d'educació ambiental

Punt Verd de barri de la Barceloneta