• Inici
  • / Estudis tècnics per a la connexió dels dos tramvies

Estudis tècnics per a la connexió dels dos tramvies

El mes de setembre de 2015, l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va encarregar els estudis previs que han permès obtenir l’anàlisi de les alternatives de connexió de les dues xarxes actuals i les implicacions que comportaria des del punt de vista social, econòmic i ambiental. L’encàrrec ha respost a la voluntat del Govern municipal de dur a terme un procés tècnic impecable i transparent per comptar amb la màxima informació possible dels requeriments que té a tots els nivells la implantació d’una infraestructura d’aquestes característiques a la ciutat. Durant els darrers mesos els equips tècnics de l’Ajuntament de Barcelona han treballat en estreta col·laboració amb diversos equips (BIMSA, Barcelona Regional, ATM, etc.) i consultors externs per realitzar una anàlisi en profunditat sobre aquest projecte. En total, hi han participat més de 50 professionals.

Paral·lelament, el passat 1 de març de 2016, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat van signar el protocol de col·laboració per impulsar la connexió de les dues xarxes de tramvia, que estableix que l’Ajuntament determinarà el traçat de la unió del Trambaix i del Trambesòs en base als presents estudis que ja podeu consultar.

Documentació i enllaços:

 

Al llarg del present 2017 el Centre d’Innovació del Transport (CENIT) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha desenvolupat un estudi encarregat per l’Ajuntament de Barcelona per saber com es comportarà la mobilitat a l’Avinguda Diagonal entre Francesc Macià i el carrer Castillejos amb la implantació del tramvia connectat. Es tracta d’un anàlisi de les 24 cruïlles que formen part de l’àmbit d’estudi, realitzant simulacions en aquelles cruïlles més complexes com són: Passeig de Gràcia, Via Augusta, Francesc Macià i Passeig de Sant Joan. L’objectiu és comprovar si amb la inclusió del tramvia es pot garantir la màxima fluïdesa de la resta de transport públic en superfície (autobús) i no motoritzat (bicicleta i vianants) sense augmentar la congestió del vehicle privat motoritzat. En els següents documents es pot trobar informació més detallada sobre aquest estudi que esdevé una eina ad hoc i usada per primer cop a la ciutat de Barcelona. Es tracta d’un model escalable, flexible i fet a mida de les característiques específiques de la Diagonal. A partir d’un escenari base s’han analitzat els diferents escenaris corresponents en diversos cicles semafòrics.

Documentació i enllaços: