A tot arreu en bicicleta

19/01/2018 - 10:42 h

Actualment la ciutat disposa de 184 quilòmetres de carrils bici i vies pedalables. El 99% de la població disposa d'una xarxa ciclista a menys de 150 metres de casa seva, i el 89%, de carril bici a menys de 300 metres. En els darrers dos anys s'ha ampliat la infraestructura d'eixos pedalables i se n'ha millorat la seguretat per fomentar-ne l'ús a fi d'avançar cap a una mobilitat i un ús de l'espai públic alternatius.

L’objectiu és que a finals d’aquest 2018 la ciutat disposi de 233 quilòmetres de carril bici (actualment en suma 172) i que el 95% dels barcelonins i les barcelonines en tinguin un a menys de 300 metres de casa seva (actualment en disposa el 89% de la població).

Per fer-ho possible, la infraestructura ciclista creix i es millora de manera contínua. La darrera ampliació, coincidint amb l’arribada del 2018, ha posat en marxa 7,2 quilòmetres de carril bici, que inclouen, entre altres, el primer tram sobre la calçada a la gran via de les Corts Catalanes entre els carrers de Vilamarí i d’Aribau, fortament reivindicat, o l’eix Sant Antoni Maria Claret – Indústria, per connectar la travessera de Gràcia i la Meridiana.

Aquests nous carrils i tots els previstos s’han dissenyat amb la idea de construir una xarxa i uns eixos pedalables que permetin qualsevol itinerari per arribar a tot arreu en bici.

Més infraestructura, més ciclistes

Els desplaçaments en bicicleta han augmentat un 14% entre el 2015 i el 2016, impulsats per l’increment i la millora de la infraestructura ciclista.

Les intervencions, que s’han realitzat segons els criteris que marca el Manual de disseny de carrils bici de la ciutat de Barcelona per garantir la seguretat i racionalitat de la xarxa, inclouen la priorització de carrils unidireccionals i en calçada, cruïlles exclusives per a les bicicletes, zones avançades per facilitar el gir als semàfors, nous aparcaments de bicis o motocicletes com a cordó de separació entre carrils bici i carrils de circulació i una senyalització millor.

Amb relació a l’aparcament de bicicletes, també han augmentat de forma considerable les places en superfície, fins a les 33.834, un 43% més que el 2014. A més, s’ha desplegat una prova pilot d’aparcaments segurs de pagament amb Vadebikei durant les Festes de la Mercè 2017 es va habilitar per primera vegada un aparcament temporal vigilat i gratuït.

Més serveis amb el nou Bicing

L’aposta per una ciutat pedalable s’ha reforçat amb la licitació del nou contracte del Bicing, que entrarà en funcionament el mes de novembre i tindrà un disseny nou i unes millors prestacions i ampliarà els serveis.

El nou Bicing funcionarà 24 hores els 365 dies de l’any, tindrà opció de reserva anticipada de cinc minuts, més bicis elèctriques, estacions mixtes, sistemes tarifaris diferenciats segons si s’opta per un ús anual o puntual del servei, i millores en el servei de repartiment de bicicletes a les estacions.

Més compromís per a una ciutat pedalable

Per fomentar l’ús de la bicicleta a la ciutat, també ha nascut la nova seu de Biciclot, un espai al Poblenou dedicat a la bicicleta, de referència a la ciutat, que disposa de centre de formació, escola taller i punt de recollida de bicicletes abandonades.

A més, entre el 2016 i el 2017 s’han posat en marxa diverses línies de subvencions per a un total de 26 projectes relacionats amb la mobilitat en bicicleta, s’ha desenvolupat el programa “Bicia’t” per certificar els edificis “amics de la bici” que compleixen requisits concrets que n’afavoreixen l’ús i s’ha elaborat una guia de recomanacions per instal·lar aparcaments als edificis.

Més comunicació i formació

El desplegament de l’Estratègia de la bicicleta per Barcelona ha anat acompanyat de diverses iniciatives comunicatives amb els veïns i les veïnes de la ciutat. En concret, s’han organitzat deu sessions informatives i de debat als districtes, a més de xerrades dins del cicle “Mirades a la mobilitat sostenible”, i ha començat el programa Escoles + Sostenibles, amb cursos de conducció segura amb bicicleta per a nens i nenes.

Els veïns i les veïnes tenen a barcelona.cat/bicicleta tota la informació necessària per saber de primera mà què s’està fent amb relació a la infraestructura ciclista.

Més informació