Adjudicades les obres perquè comenci aquest juny la transformació de la Meridiana

05/06/2018 - 12:31 h

La remodelació de l’avinguda Meridiana començarà amb un primer tram entre la plaça de les Glòries i el carrer de Mallorca, on s’ampliaran l’espai per als vianants, els llocs d’estada i les zones verdes i s’habilitaran carrils bici segregats. En total, s’actuarà sobre uns 43.000 metres quadrats, per convertir l’avinguda en un eix cívic que ajudi a integrar els barris de l’entorn. Les obres s’acabaran el març del 2019.

La pacificació de l’avinguda Meridiana, que actualment funciona com a autopista urbana i barrera entre els barris de l’entorn, respon a una reivindicació ciutadana històrica i s’ha concretat mitjançant un procés de participació amb els veïns i les veïnes.

L’actuació es divideix en tres seccions, amb un disseny adaptat a les característiques de cada tram que segueix criteris d’urbanisme de gènere per augmentar la sensació de seguretat en l’espai públic.

Tram Glòries-Aragó

La rambla central de l’avinguda que hi ha actualment es remodelarà per fomentar-ne l’ús i donar continuïtat al futur gran parc de la Canòpia Urbana, a la plaça de les Glòries. Tindrà 16 metres d’ample, un espai de passejada amb arbrat i carrils bici a cada banda, a la calçada i segregats. Els carrils de circulació passaran de tres a dos per sentit, l’un per als vehicles privats i l’altre per als autobusos.

Tram Aragó-València

S’incorporarà un carril bici bidireccional i segregat de 4,30 metres d’ample a l’espai verd central, que farà 9,30 metres. A la calçada es reduiran els carrils de circulació a tres per sentit, un menys que ara.

Tram València-Mallorca

En aquest tram es construirà un espai central totalment nou, amb vegetació i un carril bici bidireccional integrat. A la calçada hi haurà un carril bus per sentit i dos carrils de circulació d’entrada —se n’eliminarà un— i tres de sortida, com està estructurada actualment.

La intervenció començarà a finals de mes, durarà nou mesos i té un pressupost d’11 milions d’euros. L’adjudicació de les obres s’ha fet en dos lots. D’una banda, l’empresa Constraula Enginyeria i Obres SAU s’encarregarà dels treballs en el tram comprès entre els carrers de la Independència i d’Aragó, i l’empresa Copisa Constructora Pirenaica SA executarà el projecte des del carrer d’Aragó fins al carrer de Mallorca.

Més mesures per a una transformació global

La remodelació de l’avinguda des del carrer de Mallorca fins al passeig de Fabra i Puig es troba actualment en fase d’estudi i de treball amb el territori, i l’objectiu és executar la reforma quan s’acabin les obres del primer tram.

Mentrestant, però, ja s’estan aplicant mesures per millorar la seguretat i la mobilitat en aquest tram, com per exemple el nou pas de vianants entre l’estació de Sant Andreu Arenal i el parc Esportiu de Can Dragó, o els carrils bus habilitats entre el passeig de Fabra i Puig i l’avinguda de Rio de Janeiro.

A més, passat l’estiu s’estrenyeran els carrils de circulació i s’ampliarà l’espai per als vianants a la mitjana central.