Adjudicats 200.000 euros a projectes ciutadans de lluita contra el canvi climàtic

10/10/2018 - 10:29 h

Ja es pot consultar la resolució definitiva de les subvencions pel clima. En total, s'han adjudicat onze subvencions per un valor global d'uns 200.000 euros destinats a projectes ciutadans de lluita contra el canvi climàtic.

Aquestes ajudes pretenen donar suport i dotar de recursos econòmics aquells projectes que promoguin la  reducció  de  les  emissions de  gasos  amb  efecte d’hivernacle,  l’adaptació  de  la  ciutat  al  canvi  climàtic  i/o  la  justícia  climàtica, a  través d’actuacions d’estalvi energètic, eficiència energètica i increment de l’ús d’energies renovables,mobilitat sostenible, increment d’espais agrícoles i verds, prevenció de residus, educació i comunicació, etc. i que contribueixin a assolir els objectius del Compromís de Barcelona pel Clima.

En aquesta convocatòria s’han presentat 49 projectes, entre els quals s’han triat els 11 més destacats. En el procés de selecció s’han tingut en compte les propostes que recolzen les estratègies plantejades al Compromís de Barcelona pel Clima i que s’emmarquen en el Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona. A més, en aquesta ocasió els projectes s’havien de presentar en grups de tres o més entitats.

El llistat de projectes subvencionats es pot consultar a:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/subvencions-pel-clima