Barcelona avança cap a la gestió pública de l’aigua

24/02/2017 - 10:52 h

L’aigua és un bé comú essencial per a la vida i, per tant, cal gestionar-la sota criteris d’interès general. Seguint aquesta filosofia, l’Ajuntament de Barcelona treballa per avançar cap a la gestió pública de l’aigua a la ciutat i acaba de fer un pas més en aquest sentit amb l’encàrrec a l’empresa municipal Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) dels treballs tècnics i jurídics necessaris per posar-se en marxa.

L’abastament d’aigua és un servei bàsic que ha de garantir en tot moment un accés universal i assequible, que s’ha de prestar amb l’objectiu de ser eficaç, i de manera que els beneficis de l’activitat es dirigeixin a la millora del servei i a aconseguir una major sostenibilitat.

En l’àmbit mundial, la gestió pública de l’aigua és el més habitual: prop del 90% de la població la rep a partir d’operadors públics. De fet, moltes ciutats estan optant per recuperar la gestió pública de l’aigua allà on no la tenien, exercint la seva competència. Es tracta d’una tendència creixent al món i en la qual s’inscriu actualment Barcelona.

Un procés en marxa

Dijous 23 de febrer l’Ajuntament de Barcelona va fer un pas més dins del full de ruta per avançar cap a la municipalització d’aquest bé comú. Així, la Comissió de Govern del consistori va encarregar a l’empresa municipal BCASA l’elaboració dels informes tècnics i/o jurídics necessaris per a la transició cap a la gestió pública de l’aigua.

Aquesta decisió neix de les proposicions aprovades pel Plenari del Consell Municipal el 25 de novembre del 2016 i que obrien una línia de treball envers la gestió pública, directa i integral del cicle de l’aigua, inclòs el subministrament domiciliari, valorant sempre la seva oportunitat, pertinença i viabilitat, tant tècnica com econòmica, social i ambiental.

L’acord preveia dotar econòmicament aquesta línia de treball per elaborar els informes tècnics i/o jurídics necessaris encarregats finalment a BCASA, societat adscrita a l’Ajuntament de Barcelona, l’objecte social de la qual inclou, entre altres activitats, la gestió, l’assessorament i la col·laboració en estudis i en activitats relacionades amb el cicle de l’aigua, les platges, el litoral i el medi ambient.

Amb aquest encàrrec es posa en marxa el procés que ha de permetre avançar cap a la gestió pública de l’aigua, una fita avalada per l’ampli suport ciutadà rebut en el procés participatiu per a l’elaboració del Programa d’Actuació Municipal.