Les llicències d’obres majors ja es poden tramitar per complet telemàticament

07/11/2020 - 12:03 h

Aquest nou servei agilitza el procés de tramitació i contribueix a la transparència de l’Ajuntament amb la ciutadania. Alguns dels avantatges que suposa són, per exemple, l’ampliació de la informació detallada en els expedients o la possibilitat de consulta al llarg de la seva vida. Un altre dels avantatges d’aquest nou portal és que el sol·licitant de la llicència tindrà un únic interlocutor, que s’encarregarà de gestionar els informes amb els altres departaments i transmetre qualsevol requeriment al ciutadà.

L’Ajuntament de Barcelona fa un nou pas cap a la transformació digital de l’Administració adaptant-se a les exigències de la ciutadania digital. Des del 4 de novembre ja està en marxa el nou projecte eObres, que permet fer de manera telemàtica la tramitació de llicències per a obres majors.

Aquest nou servei agilitza el procés de tramitació i contribueix a la transparència de l’Ajuntament amb la ciutadania. Alguns dels avantatges que suposa són, per exemple, l’ampliació de la informació detallada en els expedients o la possibilitat de consulta al llarg de la seva vida.

El portal d’eObres també ofereix un ventall ampli de procediments telemàtics vinculats als expedients d’obres majors, i tots es poden fer sense necessitat de desplaçar-se a les oficines municipals. Alhora, la ciutadania també podrà avançar o retardar els terminis del tràmit d’audiència quan ho sol·liciti.

Per garantir la seguretat de la tramitació, el segellat del projecte serà electrònic; s’entregarà un codi de validació al ciutadà amb el qual podrà recuperar el projecte a través de la seu electrònica.

Un altre dels avantatges d’aquest nou portal és que el sol·licitant de la llicència tindrà un únic interlocutor, que s’encarregarà de gestionar els informes amb els altres departaments i transmetre qualsevol requeriment al ciutadà.

Així doncs, la implementació del nou tramitador electrònic eObres permet una millor comprensió i agilitat en la consulta i sol·licitud de l’estat de l’expedient, a la vegada que millora l’accés a les dades. D’aquesta manera, també se simplifica i agilitza la relació de la ciutadania amb l’Ajuntament, gràcies a un control més gran del temps de la tramitació i a una important reducció de l’ús de paper.

Tot plegat, a més, permet desenvolupar i aplicar la normativa vigent prevista a la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la mateixa ordenança municipal ORPIMO —Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres.

El tramitador telemàtic d’obres majors opera des del mateix portal de tràmits municipals, i també des de la mateixa web de tramitació electrònica de llicències d’obra.

Més informació