Barcelona presenta el seu Pla de Joc a l’espai públic

02/12/2019 - 13:59 h

El Pla de Joc s’ha presentat a la Conferència Internacional de la Xarxa Europea de Ciutats Amigables amb els infants, i té per objectiu que Barcelona passi de ser una ciutat amb àrees de joc, a una ciutat jugable en el seu conjunt.

Durant la conferència la comissionada d’Educació, Maria Truñó, ha explicat els detalls del pla que s’està desenvolupant amb l’horitzó 2030, on es concreten 63 actuacions que combinen accions d’urbanisme amb accions socials.

El Pla de Joc és el resultat d’un procés transversal i participat de més de 400 professionals, entitats i ciutadania, i s’inspira en plans de joc pioners d’altres ciutats com Dublín o Londres. Alhora, dóna resposta a les recomanacions de les Nacions Unides per fer avançar el dret al joc, quelcom clau per millorar el benestar d’infants i adolescents.