El carril bici apropa l’àrea metropolitana

19/03/2018 - 16:03 h

La xarxa ciclista metropolitana s’amplia amb un nou tram de 890 metres a l’avinguda Diagonal, des del parc de Cervantes fins a Esplugues de Llobregat. A més de la via ciclista, la reordenació disposa d'un traçat segregat per als vianants. L’objectiu és millorar la connectivitat a peu i en bicicleta a l’eix del Baix Llobregat i contribuir a una mobilitat més sostenible.

La reordenació urbanística per ampliar el carril bici en aquest tram de la Diagonal també inclou la creació de zones d’estada amb bancs, cadires, papereres i aparcabicicletes. A més, s’hi ha instal·lat un comptador de bicicletes per recollir les dades de circulació mensuals i anuals d’aquest tipus de vehicle, i s’han incrementat les zones verdes amb jardins en bona part dels talussos i amb altres espais amb vegetació.

A més de promocionar els mitjans de desplaçament més sostenibles, també s’impulsarà una mobilitat segura amb la implantació en tot el traçat de tanques i baranes, i amb la instal·lació d’enllumenat nocturn, que funcionarà vint hores al dia. Així mateix, la diferenciació entre la via per a ciclistes i l’espai per al pas de vianants segueix un model de segregació per aconseguir una convivència segura i respectuosa entre tots els col·lectius que circulin pel nou tram. El traçat de les bicicletes està limitat per línies blanques i es diferencia de la part per a vianants tant pel color com per la textura (òxid fosc i paviment llis pels ciclistes, i òxid clar i terre rugós per als passejants).

L’ampliació del traçat forma part de la xarxa Bicivia, un entramat de carrils bici que unirà tota la metròpoli barcelonina amb nou grans eixos pedalables: quatre vies principals que seguiran els cursos fluvials del Llobregat i el Besòs, i cinc d’horitzontals que travessaran la ciutat d’est a oest.

Un model urbanístic que promou la mobilitat sostenible

L’extensió de la xarxa ciclista s’emmarca en l’estratègia de promoció de la bicicleta com a opció de mobilitat sostenible, que recull el Pla de mobilitat urbana 2013-2018. Des que es va aplicar el pla, els carrils bici i les vies pedalables han crescut més d’un 150%, i es preveu que l’extensió del teixit ciclista continuï amb les obres de l’Eix Sardenya (c. Ramon Trias Fargas, entre c. Provença i c. Camèlies), l’Eix Vallcarca (c. Esteve Terradas, en obres a l’av. Vallcarca), l’Eix Navas de Tolosa – Bilbao-Jonquera i l’Eix Pau Casals – Bori i Fontestà, i les connexions a c. Gran Capità – c. Carreras, av. Reina Maria Cristina i c. Taulat – pl. Llevant.