La recollida de residus porta a porta comença a Sarrià

19/02/2018 - 19:13 h

Comença la recollida selectiva dels residus des de la porta de casa al centre històric de Sarrià, una demanda del veïnat. Desapareixeran els contenidors dels carrers, i el nivell de reciclatge, que ara és del 36%, es preveu que creixi fins al 60%.

Per la seva configuració territorial i demogràfica, el nucli antic de Sarrià presenta un escenari idoni per desplegar el primer sistema de recollida selectiva de residus porta a porta de tota la ciutat.

La iniciativa neix a partir de la demanda de l’Associació de Veïns de Sarrià de canviar el sistema de recollida de residus del barri. Des del 2015, veïns i entitats del barri han treballat amb el consistori en la diagnosi i l’aplicació de la recollida porta a porta en el marc del Compromís pel Clima.

Com funciona?

El veïnat ha de separar els residus generats a la llar per matèria orgànica, plàstics i metalls, paper i cartró, rebuig i residus sanitaris, i dipositar-los a la porta de casa segons el dia i l’hora que indiqui el calendari de recollida. Cada tipus de residu té uns dies específics de recollida i s’identifica amb bosses o bujols del color corresponent.

  • Dilluns: orgànica, rebuig i residus sanitaris.
  • Dimecres: orgànica, plàstics i metalls i residus sanitaris.
  • Divendres: orgànica, paper i cartró i residus sanitaris.
  • Diumenge: orgànica, plàstics i metalls i residus sanitaris.

Per als dimarts, dijous i dissabtes, dies sense recollida, s’habilitaran tres zones d’emergència en diferents punts per dipositar-hi els residus en cas de necessitat urgent. La recollida de vidre no canvia, es continuarà dipositant als contenidors del carrer.

Beneficis del porta a porta

És un sistema que suposa una millora de la qualitat de l’espai públic per als veïns i les veïnes i que es concreta en:

  • més espai públic lliure com a conseqüència de la retirada dels contenidors d’envasos de plàstic i de paper i cartró;
  • la millora del mobiliari urbà, perquè s’instal·laran papereres noves amb tapa per als residus de petit format;
  • la millora de la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions i, en especial, els que provenen de la matèria orgànica,
  • la millora de la qualitat de l’aire i la disminució del nivell de soroll.