El punt de compostatge comunitari de la Barceloneta, a ple rendiment

24/11/2017 - 12:18 h

Dos mesos després de la seva instal·lació, el punt de compostatge està ja al 75% de la seva capacitat.

Des d’aquesta tardor, la Barceloneta compta amb una unitat de compostatge comunitari ubicada al Parc de la Barceloneta, davant el Punt Verd del Barri i al costat de la Fàbrica del Sol.

El balanç d’aquesta experiència comunitària i de sostenibilitat és, de moment, molt positiu: encara no fa dos mesos de la seva instal·lació i la seva capacitat ja està al 75%. El compostatge està funcionant de manera correcta (la temperatura dins de la unitat és elevada) i no s’hi ha registrat cap incidència destacable.

Una experiència comunitària

En el punt de compostatge de la Barceloneta, els veïns i veïnes del barri poden portar la seva bossa d’escombraries d’orgànica (amb restes de fruita i verdura, marro de cafè, restes de jardineria, etc.). A canvi, reben  una bossa del compost resultant, un adob natural i de gran qualitat, d’aspecte i olor que recorda a terra humida, i que poden utilitzar per a les plantes de casa.

La unitat de compostatge instal·lada a la Barceloneta consta de tres calaixos d’1m3 aproximadament, amb capacitat de gestionar les restes orgàniques de fins a 30 o 40 famílies.

El compostador comunitari està format per un tancat amb tres mòduls identificats pels colors: el verd és el mòdul en ús, on s’han d’abocar les restes vegetals; el groc, el mòdul que ja està ple i en procés de compostatge; i vermell, el mòdul que ja té el compost acabat.

El compost generat es garbella manualment i es retorna periòdicament a les famílies participants del barri. Per això cal estar inscrit prèviament com a família compostaire i rebre una petita formació.

Per què compostar?

El compostatge comunitari és una forma de fer compost de manera col·lectiva i adaptada al medi urbà on, per falta d’espai o temps, moltes les famílies no poden fer-ho directament als seus domicilis.

El compostatge és un procés natural pel qual la matèria orgànica es transforma en compost: un adob natural i de gran qualitat, de color fosc i olor i aspecte que recorden a la terra humida, i que aporta gran quantitat de nutrients al sòl. Aproximadament, de cada 100 kg de matèria orgànica es poden obtenir 30 kg de compost.

El compostatge és un procés similar al que es dóna de manera natural als boscos: se n’encarreguen una sèrie d’organismes descomponedors i, si es fa correctament, no provoca molèsties ni males olors.

Com es pot participar en el compostatge comunitari?

El compostatge comunitari de la Barceloneta és obert a qualsevol família del barri que vulgui participar aportant les  seves restes orgàniques  de cuina, plantes del balcó o jardí, sigui de forma regular o puntual. El compost generat es garbellarà manualment i es retornarà periòdicament a les famílies participants. Per això, cal estar inscrit prèviament com a família compostaire i rebre una petita formació.

Si voleu participar en aquest projecte, adreceu-vos a:

 La Fàbrica del Sol

Passeig Salvat Papasseit, 1

08003 Barcelona

Telèfon 932564430

lafabricadelsol@bcn.cat

ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol

www.bcnsostenible.cat