El tramvia per la Diagonal, l’opció amb més retorn socioeconòmic

23/03/2016 - 14:30 h

Els estudis tècnics realitzats per més de cinquanta professionals mostren que el tramvia en superfície per la Diagonal té uns impactes econòmics, socials i ambientals més positius que la resta d’alternatives per connectar les dues xarxes de tramvia. El cost és de 175 milions d’euros i, amb una previsió de 72.000 viatges diaris, reduiria el pas de 12.500 vehicles pel tram entre les places de Francesc Macià i les Glòries cada dia.

Els estudis tècnics, elaborats per una cinquantena de professionals, han conclòs que l’alternativa que millor respon als diferents paràmetres avaluats per connectar el tram comprès entre les places de Francesc Macià i les Glòries és el tramvia en superfície per la Diagonal.

Han avaluat quatre opcions per dur a terme la connexió entre el Trambesòs i el Trambaix: per la Diagonal, en superfície i al subsòl, i pel carrer de Provença, en superfície i mitjançant l’autobús. En totes aquestes alternatives s’ha estudiat la previsió de la demanda, la topografia, la mobilitat, el trànsit i l’impacte ambiental, econòmic i social.

La Diagonal, un eix estructural i d’intensitat viària

Les conclusions han mostrat que l’alternativa del tramvia en superfície per la Diagonal té uns impactes econòmics, socials i ambientals positius. És l’opció amb un retorn socioeconòmic més gran, d’un 11%, reforçaria la xarxa del sistema del transport públic i optimitzaria els recorreguts en metro de les línies L3 i L4.

S’ha determinat que la unió de les dues xarxes tramviàries duplicaria la demanda d’usuaris en aquest mitjà de transport i que el tramvia en superfície per la Diagonal arribaria a tenir un total de 222.000 viatgers diaris. El cost d’aquest projecte és de 175 milions d’euros, suposaria una davallada de la congestió global de la ciutat d’un 0,4% i reduiria diàriament el pas de 12.500 vehicles pel tram central de l’avinguda Diagonal.

Un procés transparent

El Govern municipal ha iniciat un procés de diàleg amb el grups polítics i els veïns per buscar el màxim consens per fer realitat aquesta infraestructura. Per facilitar la màxima transparència sobre aquests treballs i permetre’n l’anàlisi en profunditat, els podeu consultar en aquest enllaç.