Els edificis municipals de Barcelona seran més accessibles en bicicleta

29/04/2016 - 12:38 h

Durant l’any 2016 s’aplicarà una metodologia d’auditoria interna a una vintena d’edificis municipals que permetrà identificar les actuacions de millora a realitzar per tal de certificar que els edificis són ‘amables’ amb la bicicleta (Bike Friendly Buildings)

En el marc del Projecte “A la Feina, Bicia’t”, promogut des del Programa Ajuntament+Sostenible amb l’objectiu de fomentar l’ús de la bicicleta entre els treballadors municipals, s’ha definit una metodologia de certificació de l’accessibilitat amb bicicleta als edificis municipals, per tal de promoure de forma integrada les millores que cal realitzar-hi, especialment pel que fa a la instal·lació d’aparcaments i la senyalització.

Aquesta metodologia s’ha testat en una mostra inicial d’edificis de la Gerència d’Ecologia Urbana, a les Cases Consistorials i a la Seu del districte de Gràcia i durant l’any 2016 es preveu implementar-la a una vintena d’edificis municipals.

Durant l’any 2015 també es va realitzar una enquesta als treballadors de la Gerència d’Ecologia Urbana, amb l’objectiu de conèixer els hàbits actuals de mobilitat dels treballadors i enfocar les actuacions de millora. Els resultats d’aquesta enquesta mostren que un 9% dels treballadors fan servir la bicicleta, mentre que un 18% van en moto i més de la meitat dels treballadors accedeixen en transport públic.

Es pot accedir als resultats de l’enquesta i a la informació sobre les actuacions relacionades amb la diagnosi de l’accessibilitat dels edificis en el següent enllaç