Els espais verds, importants per la pròpia percepció de la salut general

09/03/2016 - 16:38 h

La revista Environment International ha publicat un estudi del CREAL (Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental) en què s’extreu que hi ha una associació de l’individu entre la verdor i la salut general.

Barcelona és una ciutat densament poblada amb relativament pocs espais verds. Aquests s’associen amb més salut, però fins ara se sabia molt poc sobre els mecanismes subjacents d’aquesta associació.

Un estudi publicat recentment a la revista Environment International i dirigit pel CREAL, centre aliat d’ISGlobal, va tenir com a objectiu avaluar l’associació entre l’exposició a la verdor i la percepció subjectiva de salut general. També va avaluar el paper de l’estat de salut mental, el suport social i l’activitat física com a mediadors d’aquesta associació. Aquest estudi transversal es va basar en una mostra poblacional de 3.461 adults residents a Barcelona. Els investigadors van fer servir l’Enquesta de Salut de Barcelona de l’any 2011.

Els investigadors van trobar que la verdor residencial circumdant i la proximitat residencial subjectiva als espais verds es van associar amb una percepció de la salut més bona en general. “Hem trobat indicacions de la mediació d’aquestes associacions per l’estat de salut mental, pel suport social percebut, i, en menor mesura, per l’activitat física”, va explicar Dadvand Payam, investigador del CREAL i primer autor de l’estudi.

Aquests mediadors podrien explicar per complet fins la meitat de l’associació entre la verdor circumdant i una millora de la salut i una tercera part de l’associació de proximitat subjectiva als espais verds. “L’estudi mostra que els espais verds són importants per a la salut de les persones. Per tant, Barcelona i altres ciutats similars han d’aconseguir més espais verds, no només els grans espais verds com parcs, sinó també arbres en els carrers i els espais oberts”, va comentar Mark Nieuwenhuijsen, coordinador de l’estudi.

Els investigadors van observar indicis que la salut mental i el suport social percebuts poden ser més rellevants per als homes i les persones menors de 65 anys. “Hem vist que l’associació observada entre l’exposició a la verdor i la percepció subjectiva de salut general està mediada, en part, per l’estat de la salut mental, un recolzament social més intens i l’activitat física. Pensem que és possible que hi hagi variacions d’aquesta mediació en funció de l’edat i el sexe”, va concloure Carme Borrell, cap de l’Observatori de Salut Pública de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i investigadora participant en aquest estudi.

Referència: Payam Dadvand, Xavier Bartoll, Xavier Basagaña, Albert Dalmau-Bueno, David Martinez, Albert Ambros, Marta Cirach, Margarita Triguero-Mas, Mireia Gascon, Carme Borrell, Mark J. Nieuwenhuijsen. Green spaces and General Health: Roles of mental health status, social support, and physical activity. Environment International. Volume 91, May 2016, Pages 161–167