En estudi la compra de solars a l'Eixample per construir-hi equipaments públics

15/02/2017 - 19:41 h

Respondre a la necessitat del districte en equipaments i habitatge públics i centres educatius. Aquest és l’objectiu pel qual se suspenen les llicències de deu solars privats repartits pels sis barris de l’Eixample per avaluar-ne la compra i destinar-los al veïnat.

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha aprovat avui la suspensió de llicències i la tramitació de planejament per a deu solars distribuïts pels sis barris de l’Eixample per estudiar si els compra i si els destina a equipament públic. “Es tracta d’un exemple d’urbanisme social al servei dels barris per impulsar equipaments i habitatges per als col·lectius que més ho necessiten”, ha afirmat la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz.

L’Eixample és el districte amb més habitants de la ciutat i alhora té una densitat de població superior a la mitjana. El teixit compacte i la dificultat per trobar nous espais provoca que l’Eixample tingui un percentatge d’habitatge públic i una relació de metres quadrats d’equipament per habitant inferiors a la mitjana. Segons la regidora del Districte, Montserrat Ballarín, l’Eixample es troba “en una situació urgent, gairebé d’emergència pel que fa a equipaments públics” i hi ha necessitats i reivindicacions “molt justificades”.

La relació dels solars que s’estudiaran són:

  • Al Fort Pienc (illa entre els carrers de la Marina, la Diputació, Sardenya i del Consell de Cent).
  • A la Sagrada Família (illa entre els carrers de Mallorca, Lepant, València i la Marina).
  • A la Dreta de l’Eixample (illa entre el passeig de Sant Joan i els carrers de Rosselló, Roger de Flor i Provença, i entre la rambla de Catalunya i els carrers de Rosselló, Balmes i Sicília).
  • A l’Antiga Esquerra de l’Eixample (illa entre els carrers d’Aribau, Còrsega, Enric Granados i Rosselló i d’Aribau, Roselló, Enric Granados i Provença).
  • A la Nova Esquerra de l’Eixample (illa entre els carrers de Mallorca, del Comte d’Urgell, de València i del Comte Borrell).
  • A Sant Antoni (illa entre els carrers de Calàbria, Manso, Viladomat i del Parlament i entre l’avinguda del Paral·lel i els carres del Marquès de Campo Sagrado i del Comte Borrell).

L’Ajuntament estudiarà les característiques d’aquests solars per valorar si es poden ajustar per cobrir les necessitats d’equipaments i habitatges a l’Eixample. Actualment alguns d’aquests solars es troben buits mentre que en altres hi ha edificacions o activitats a precari.