En marxa el procés participatiu per elaborar el Pla del Joc a l'Espai Públic de Barcelona

08/10/2018 - 08:35 h

Aquest mes d'octubre es posa en marxa el procés participatiu per recollir les opinions de tothom per elaborar el futur Pla del Joc a l'Espai Públic de Barcelona.

Des de l’Ajuntament, i amb el suport de l’Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona, s’està elaborant de forma transversal i participada aquest document, amb horitzó 2030. Per primera vegada a Barcelona es planteja fer política pública en relació al dret al joc, un dret reconegut per les Nacions Unides tan important com el dret a l’educació, a la salut o a l’alimentació.

Aquest Pla del Joc s’està treballant en una comissió transversal que incorpora diversos serveis de l’Ajuntament, però alhora es vol comptar amb les opinions i aportacions de la ciutadania. Amb aquest objectiu, aquest mes d’octubre es celebraran diverses sessions participatives obertes a tothom:

Sessions participatives del Pla de Joc a l’Espai Públic de Barcelona
Tots els dimarts d’octubre, de 17 a 19 h, a la Fàbrica del Sol

  • 2 d’octubre:  Com fer una ciutat jugable per a persones de 0 a 99 anys.
  • 9 d’octubre:  Com fer una ciutat jugable amb perspectiva de gènere.
  • 16 d’octubre: Com potenciar la diversitat cultural als espais de joc.
  • 23 d’octubre: Com estimular el joc a l’aire lliure i la seva importància social,  en el marc d’una ciutat educadora.
  • 30 d’octubre: Com potenciar la convivència i enriquir la vida comunitària al voltant del joc.

Les sessions tindran dues parts: una primera part de contextualització dels elements bàsics a tenir en compte per centrar el marc del debat i una segona de reflexió i taller creatiu per elaborar propostes en aquell àmbit.

Paral·lelament a aquestes sessions temàtiques, a partir del mes d’octubre s’obrirà a la plataforma en línia Decidim Barcelona un espai de participació per poder fer aportacions.