Hort urbà per a joves amb autisme

26/10/2017 - 17:30 h

 

A través del programa Pla Buits, l’Ajuntament de Barcelona cedeix terrenys en desús perquè s’hi puguin desenvolupar projectes socials, autosuficients i sostenibles.

L’associació per a la Inclusió de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista Aprenem inaugura un nou espai al barri del Poblenou cedit per l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del programa municipal Pla Buits. L’entitat hi desenvoluparà un projecte d’hort urbà per fomentar la inclusió de joves amb autisme a través de l’aprenentatge en contextos naturals i comunitaris.

 

Inauguració de l’espai Trueta 200
1 de novembre
11 h
(c. Doctor Trueta, 200)

 

Pla Buits

El programa municipal Pla de Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social (Pla BUITS) té l’objectiu de dinamitzar terrenys en desús de la ciutat de Barcelona a través d’activitats d’interès públic impulsades per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, afavorint la implicació de la societat civil en la regeneració i dinamització del teixit urbà.

Les activitats i usos de cadascun dels espais, cedits entre un i tres anys, tenen consideració d’interès públic o d’utilitat social i llurs instal·lacions són fàcilment desmuntables. Les propostes tenen implicació en l’entorn, són econòmicament autosuficients, inclouen criteris de sostenibilitat ambiental i generen impacte social.

La primera convocatòria del Pla Buits es va impulsar l’octubre del 2012. L’abril del 2015, es va iniciar la segona edició d’aquest programa amb onze nous espais a disposició d’entitats i agrupacions interessades a instal·lar-hi un projecte d’utilitat social de forma temporal. Durant el febrer del 2016, es va resoldre el concurs amb la cessió de sis d’aquests solars, entre els que figura l’espai Trueta 200.

 

Associació Aprenem

L’entitat va néixer l’any 2006 per iniciativa d’un grup de famílies que volien reivindicar els drets dels seus fills i filles, a més de defensar una atenció adequada a la seva especificitat. Durant els seus anys d’activitat, l’associació ha pogut recollir les experiències de moltes famílies i avaluar les necessitats d’infants i adolescents amb autisme.

També han estudiat nombrosos informes i documentació científica de referència internacional que tracten sobre la detecció, el diagnòstic i la intervenció en l’àmbit de l’autisme. Tot aquest bagatge, els permet dissenyar serveis i projectes adaptats a les necessitats reals de les persones que tenen aquest trastorn i les seves famílies.