La naturalització dels espais verds avança a tota la ciutat

14/06/2018 - 09:38 h

La naturalització i la gestió ecològica dels espais verds que s'aplica a tots els districtes inclou incrementar la vegetació, deixar créixer les plantes dels escocells, podar menys els arbres, protegir les espècies autòctones, fomentar la biodiversitat i apropar la natura a les persones per afavorir-ne la salut i la qualitat de vida a la ciutat.

La Mesura d’infraestructura verda fixa com a eixos prioritaris l’ampliació de verd urbà en un metre quadrat per persona, 160 hectàrees en total, d’aquí al 2030, amb una corresponsabilització més gran amb la ciutadania, i la millora de la qualitat d’aquest verd per maximitzar els beneficis ambientals, paisatgístics i socials.

En l’últim any i mig, s’han naturalitzat 22 grans espais verds, en total més de 16.000 metres quadrats, i 10 basses; s’ha plantat vegetació a 1.300 escocells i gairebé 7.000 metres quadrats de nous grups florals; i s’han habilitat una vuitantena d’instal·lacions per a insectes i més de 260 nius d’ocells, que, a més d’enriquir el paisatge, ajuden a combatre biològicament les plagues.

La millora de la qualitat del verd urbà s’ha concretat amb actuacions a tots els districtes de la ciutat. A Horta-Guinardó, s’ha sembrat un prat de flors d’interès per a la biodiversitat i s’ha instal·lat una torre niu de ratpenats al carrer de Benlliure; s’ha fet créixer un herbassar al camí de Cal Notari; a l’avinguda de l’Estatut s’han plantat grups de flors mixtes que duren més anys; als escocells de l’avinguda Vidal i Barraquer s’han inserit plantes espontànies; i al passeig de la Vall d’Hebron s’han plantat arbusts d’interès per atraure fauna.

A més, com a part de l’avanç en la gestió ecològica dels espais verds de la ciutat, s’ha eliminat l’ús d’herbicides químics, s’han reduït els tractaments fitosanitaris, es fomenta la diversificació d’espècies amb prioritat per a la flora i fauna autòctones més adaptables al clima de la ciutat, es fa una poda respectuosa amb la naturalesa dels arbres, es deixa créixer la vegetació als escocells i s’optimitza l’ús d’aigua, entre d’altres.

Més salut, més benestar, més biodiversitat

Aquest nou model de gestió del verd urbà ajuda a combatre els efectes del canvi climàtic, amb la millora de la qualitat de l’aire i la regulació de la temperatura, a crear un paisatge urbà més agradable amb nous espais de trobada i de lleure que incentiven la vida a l’aire lliure i el benestar dels ciutadans i ciutadanes, i a protegir la flora i la fauna de la ciutat.