La ronda de Sant Antoni serà un nou eix pacificat

20/12/2017 - 12:10 h

Un cop finalitzin les obres del Mercat de Sant Antoni i es retirin les carpes provisionals, el Govern municipal iniciarà la transformació de la ronda en un nou eix pacificat i verd on els vianants, les bicicletes i el transport públic guanyaran protagonisme.

La renovació de la ronda de Sant Antoni s’emmarca en les actuacions que s’estan duent a terme al voltant del Mercat de Sant Antoni que, quan reobri a la primavera, omplirà de nova vida l’entorn.

De la mateixa manera que amb la superilla que es desplegarà en aquest àmbit, la pacificació de la ronda de Sant Antoni és una nova aposta consistorial per continuar sumant més espai destinat als veïns i veïnes i reduir el pes del cotxe i el transport rodat.

Dues fases

La reurbanització de la ronda de Sant Antoni comptarà amb dues fases.

La primera, entre Urgell i Floridablanca, s’iniciarà aquest mateix mandat (es preveu que les obres comencin l’octubre del 2018). La segona, des de Floridablanca fins a Universitat, s’afrontarà el següent.

Amb una inversió estimada de 3,7 milions, la pacificació del primer tram  suposarà l’establiment de voreres més amples, un únic carril de circulació per sentit –ara n’hi ha dos de pujada i un de baixada– i un carril bici bidireccional al centre de la calçada.

Lluny de recuperar l’esquema de mobilitat i el volum de trànsit de la ronda previs a la instal·lació del mercat provisional, en aquest tram de la ronda es millorarà l’espai públic, s’introduirà més verd i es posarà els vianants i la mobilitat sostenible al centre de les prioritats.

Pel que fa a la mobilitat sostenible, la instal·lació del nou carril bici bidireccional al centre de la calçada que resseguirà el perímetre de Ciutat Vella, permetrà seguir avançant en el desplegament de la xarxa de carrils de la ciutat.

Un procés participatiu

L’equip de Govern ja ha compartit els criteris de la proposta de la ronda de Sant Antoni com a nou eix pacificat amb el veïnat i comerciants al llarg de diverses sessions de treball celebrades durant l’elaboració de l’avantprojecte, i en el marc del Consell de Barri de Sant Antoni.

A més, es seguiran fent trobades amb els agents socials afectats durant la redacció del projecte definitiu per consensuar i incorporar les demandes i reivindicacions que sorgeixin.

Un vial històric

Amb aquest projecte, l’Ajuntament posarà al dia un dels vials històrics que, juntament amb les rondes de Sant Pau, Universitat i Sant Pere, van constituir l’any 1854 la primera corona circular que va envoltar la ciutat com a conseqüència de l’enderroc de les muralles.

La pacificació de la ronda de Sant Antoni relligarà els barris de l’Eixample i Ciutat Vella i contribuirà al model de ciutat més sostenible que, impulsat per l’Ajuntament, vol recuperar els carrers per a funcions socials, d’interacció, d’estada, de salut i d’esbarjo i incrementar el verd urbà.