La Superilla de Poblenou avança cap a la seva configuració definitiva

12/04/2017 - 16:36 h

Després d’un període de reflexió i valoració de propostes, l’Ajuntament de Barcelona dóna per finalitzada la fase de prova a la Superilla del Poblenou i inicia una nova etapa en què es portaran a terme les actuacions necessàries per a configurar definitivament la Superilla com a espai comunitari de referència, amb àrees destinades al verd, el joc, l’esport i l’intercanvi ciutadà.

Arran de la implantació de la primera Superilla pilot al barri de Poblenou, l’Ajuntament de Barcelona va obrir un període d’anàlisi i reflexió d’aquesta posada en marxa per part de tots els departaments municipals implicats. Alhora, va fomentar un procés de valoració i propostes obert al veïnat amb l’objectiu de treballar conjuntament per tal de millorar i reforçar les potencialitats d’aquest espai públic.

Així, en el marc d’aquest procés, s’han establert sessions obertes en diferents espais (debat al carrer, jornada a la Universitat Pompeu Fabra, Consell de Barri, etc.) i s’ha creat una Comissió de Treball integrada pels principals col·lectius i entitats implicats.

Cap a la configuració definitiva

Ara, després del període de valoracions i propostes, l’Ajuntament considera finalitzada la fase de prova i l’experiència pilot i enceta una nova etapa en què avançarà, a través d’actuacions tàctiques i estructurants, cap a la configuració definitiva de la Superilla de Poblenou.

Així, d’acord amb el feedback obtingut durant la fase de valoració i propostes, la Superilla passarà a comptar amb cinc usos diferenciats: esportius, infantils, culturals, veïnals associatius i d’estada, que es distribuiran per tot l’espai.

En un primer moment, aquests usos tindran un caràcter tàctic i s’aplicaran a través d’actuacions temporals i reversibles que permetran anar comprovant com funciona el model. Posteriorment, es procedirà a la implantació progressiva d’actuacions en l’estructura, que fan referència a projectes de reurbanització de l’espai i comporten transformacions i obres de caràcter més permanent.

Taules de pícnic, cistelles de bàsquet, jocs…

Dins del primer bloc d’intervencions de caràcter tàctic i temporal, destinades a testar com funciona el model i la seva interrelació amb els ciutadans, s’inclouen actuacions encaminades a remarcar les zones d’estada i convivència i també aquelles dedicades especialment als infants i a la relació ciutadana, en trams de carrer i cruïlles alliberades de trànsit de vehicles de motor.

En el marc d’aquest procés s’estan incorporant o s’incorporaran a la Superilla de Poblenou durant els pròxims mesos arbres, bancs, cadires, seients per a infants, aparca-bicis i taules de pícnic.

Així mateix, altres elements ja implantats o en procés d’implantació són: una pista d’atletisme de 80 metres llisos al carrer d’Almogàvers en el tram comprès entre Ciutat de Granada i Roc Boronat; un circuit de joc al carrer Almogàvers entre Badajoz i Ciutat de Granada; un punt de recàrrega de cotxes elèctrics al carrer Roc Boronat entre Tànger i Sancho de Àvila; taules de tenis taula al carrer Almogàvers entre Badajoz i Ciutat de Granada; dos jocs pintats a terra a la cruïlla del carrer Almogàvers amb Ciutat de Granada; set jocs pintats a terra al carrer Sancho de Àvila des de la cruïlla amb Roc Boronat fins a Llacuna; un poema de Miquel Martí i Pol pintat en el tram del carrer Roc Boronat comprès entre Tànger i Sancho Àvila; una cistella de bàsquet a la cruïlla del carrer Ciutat de Granada amb Almogàvers; i àrees de jocs infantils a la cruïlla del carrer de Sancho de Àvila amb Ciutat de Granada i a la cruïlla del carrer de Sancho de Àvila amb Roc Boronat.

Actuacions sobre l’estructura de la Superilla

A banda d’aquesta primera tongada d’intervencions temporals, abans de l’estiu s’encetaran a la Superilla de Poblenou algunes actuacions sobre l’estructura que fan referència a projectes de reurbanització de l’espai i comporten transformacions i obres.

Una d’aquestes mesures passa per la pacificació i reurbanització amb plataforma única del carrer Almogàvers en el tram situat entre Roc Boronat i Llacuna. Les obres, que tenen previst iniciar-se el juny, van destinades a guanyar un espai de qualitat per als veïns amb la instal·lació d’una àrea de jocs infantils, zones de verd i d’estada, bancs i un carril de circulació, reduint així substancialment el volum total de vehicles.

A més, fruit del procés de valoració i propostes previ amb els veïns al qual fèiem referència a l’inici de l’article, s’ha acordat la redacció d’un projecte d’urbanització del carrer Sancho de Àvila, en el tram entre Roc Boronat i Rambla de Poblenou, i del carrer Almogàvers, en el tram entre Badajoz i Roc Boronat, si bé el projecte definitiu es consensuarà amb els veïns.

Ambdós projectes incideixen en l’augment del verd i la creació de zones enjardinades i d’estada i usos de jocs infantils o esportius. La previsió d’inici de les obres és durant el segon trimestre del 2018.

D’altra banda, els espais d’entrada a la Superilla s’urbanitzaran tot ampliant voreres i fent-les contínues, incloent-hi guals d’entrada i de sortida per fer notar als vehicles que s’incorporen a un àmbit pacificat, i s’afegirà senyalització específica. L’inici d’aquestes obres està fixat per finals d’any.

Habitatges públics i dues noves places

Dins de les mesures estructurants que s’abordaran a la Superilla també hi figura la construcció d’un edifici d’habitatges públics del Patronat Municipal de l’Habitatge, situat a l’àmbit central de la Superilla (l’espai interior d’illa que roman entre els carrers Ciutat de Granada, Sancho d’Àvila, Roc Boronat i Almogàvers), on hi ha la previsió de construir un immoble d’onze plantes amb 68 nous pisos públics. Les obres s’iniciaran durant el mes d’abril del 2017.

Paral·lelament, es començaran a urbanitzar dues places que estaran situades en aquesta illa central i que actualment són dos solars en desús: la plaça Dolors Piera i la plaça d’Isabel Vila. La intervenció preveu una zona verda de 8.273 metres quadrats. Com a resultat d’un procés de diàleg amb els veïns s’ha decidit que s’hi inclouran espais per a horts urbans de gestió comunitària i espais d’estada. Les obres s’iniciaran a la tardor del 2017 i l’actuació té una durada prevista de dos anys.

Millorar la mobilitat a la Superilla

Per últim, millorar la mobilitat a la Superilla del Poblenou ha sigut també una de les línies d’actuació de l’Ajuntament durant els últims mesos. En aquest sentit, cal ressenyar que, a partir del passat 30 de gener, es van començar a aplicar alguns ajustos destinats a fer-la més fluida i operativa.

Així, es va recuperar la continuïtat del carrer de Roc Boronat amb l’establiment d’un sol carril i el tram del carrer de Sancho de Ávila entre Llacuna i Roc Boronat es va transformar en una zona exclusiva per a vianants.

En l’àmbit del transport públic, les noves parades d’autobús dels carrers dels Almogàvers i Pallars es van apropar a les existents i la parada del carrer de Tànger es va mantenir entre els carrers de Roc Boronat i Llacuna.

Addicionalment, s’ha avançat en la implementació progressiva de botons delimitadors per als carrils de circulació per tal de millorar l’accessibilitat de les persones invidents.