Més de vuit mil metres quadrats lliures a la superilla del Poblenou

02/09/2016 - 12:24 h

La primera superilla de la trama Cerdà, compresa entre els carrers de Badajoz, Pallars, la Llacuna i Tànger, al Poblenou, ja és una realitat després que s’hagin implantat els canvis necessaris en la mobilitat. Aquests canvis —senyalitzats convenientment i acompanyats d’una campanya d’informació i un reforç de la Guàrdia Urbana— afecten la circulació dels vehicles privats, els autobusos i les bicicletes. L’objectiu de la superilla és humanitzar la zona, fer que la ciutat sigui més sostenible i guanyar espai per a la ciutadania.

Dins les nou illes que formen els carrers de Badajoz, Pallars, la Llacuna i Tànger, els vehicles privats ja no hi tenen prioritat. Tot i que poden accedir a qualsevol punt de la zona, no la poden travessar. Així funciona la primera superilla de la trama Cerdà, que evita el trànsit de pas per l’interior d’aquesta àrea i l’allibera per a diversos usos veïnals. D’aquesta manera, en les interseccions s’han creat quatre places noves, i s’han recuperat més de vuit mil metres quadrats, que es poden destinar a altres funcions més enllà de la mobilitat, com l’intercanvi, el lleure, la cultura i la participació.

Les actuacions volen disminuir la preponderància atorgada fins ara als cotxes i les motos als carrers de la ciutat. En aquest sentit, la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha assegurat: “La majoria de la ciutadania es desplaça a peu i aquest fet s’obvia molt sovint. Els cotxes, que percentualment realitzen menys desplaçaments, són els que ocupen més espai. És una qüestió de justícia urbana que redistribuïm aquest espai per aconseguir un equilibri nou.

La participació dels barcelonins és clau en aquest projecte. És per això que s’han convidat més de dos-cents estudiants d’arquitectura perquè facin propostes destinades a fomentar la recuperació d’aquest espai públic i omplir-lo d’activitats. Però això serà més endavant. De moment s’han col·locat a la superilla senyals verticals i horitzontals per indicar els diferents canvis en la mobilitat, que tenen com a finalitat donar prioritat als vianants, les bicicletes i el transport públic, per aquest ordre. Els canvis són els següents:

Trànsit privat

La nova configuració es va posar en marxa dilluns, 5 de setembre, i obliga els vehicles privats a girar en totes les interseccions interiors. Això vol dir que no poden circular en línia recta i, per aquest motiu, se’ls recomana que evitin passar-hi si no és estrictament necessari per accedir a algun punt concret de l’interior de la superilla. La velocitat dels vehicles està limitada a 10 km/h. Els canvis en la mobilitat pretenen dissuadir els conductors, però no prohibeixen la circulació de vehicles en cap tram de carrer. Així, els veïns de la zona poden accedir als garatges o aparcaments d’acord amb els nous itineraris indicats.

Transport públic

Els recorreguts dels autobusos que circulen per l’entorn més proper a la superilla presenten certes variacions, de manera que aquests vehicles no circulen pels vials interiors de la zona. Per continuar oferint el mateix servei, s’habiliten tres parades a l’exterior del perímetre:

— Àvila (Tànger): línies 40, 42, B20, B25 i N11.
— Pujades (Llacuna): línies H14 i 6.
— Pujades (Badajoz): línies H14 i 6.

També se suprimeixen les dues parades actuals de l’interior de la superilla.

Bicicletes

La nova configuració de trànsit pacificat dels vials interiors de la superilla permet que les bicicletes hi circulin en doble sentit. No hi calen carrils bici, i les bicicletes són, de fet, els únics vehicles que poden travessar les cruïlles en línia recta. Per aquest motiu, els carrils bici actuals s’han anul·lat, i s’han instal·lat a la zona els senyals corresponents per indicar el doble sentit de circulació.