L’economia verda i circular, prioritat de les polítiques públiques municipals

11/01/2019 - 17:52 h

Les polítiques públiques d’economia verda i circular mouen cada any 603 milions d’euros a Barcelona i generen 6.600 llocs de treball. Així ho revela una recerca que avalua l’impacte de les polítiques públiques de l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’economia verda i circular (EVC) que ha elaborat l’Estudi Ramon Folch.

El treball de recerca, que duu per nom L’economia verda i circular a les polítiques de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha presentat en el marc d’una jornada celebrada a Barcelona Activa, en què s’ha reflexionat amb la presència d’experts sobre com promoure l’economia verda mitjançant les polítiques municipals.

Aquest estudi analitza els resultats de les mesures implantades pel consistori en el període 2016-2019 en l’àmbit de l’energia, l’aigua, els residus, el verd urbà, la mobilitat i qualitat de l’aire, l’habitatge, el desenvolupament econòmic local, el consum, el comerç i el turisme i la sostenibilitat transversal i el seu impacte econòmic, ocupacional i ambiental.

A més, l’informe identifica els àmbits, sectors i perfils associats a l’economia verda i circular en les polítiques de Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament local, i proposa un seguit de línies estratègiques per al futur amb la finalitat d’impulsar l’economia circular a Barcelona.

Un sector estratègic per millorar la vida de la ciutadania

L’estudi conclou que les inversions i despesa pública de l’Ajuntament de Barcelona en EVC representen un 13% del pressupost anual durant el mandat 2016-2019. Aquesta aposta pública mobilitza, a la vegada, 254 milions d’euros pel que fa a la mitjana anual d’inversions i de despeses privades. En conjunt, suposen una mobilització d’inversió total de 603 milions d’euros de mitjana anual dels anys de mandat, un 51% dels quals es destinen a mobilitat i qualitat de l’aire, el 19% al verd urbà i el 15% a l’habitatge.

A més, les polítiques públiques en economia verda i circular de l’Ajuntament han generat més de 1.380 llocs de treball permanents anuals de mitjana. Hi destaca l’ocupació permanent en verd urbà (69% de les plantilles generades) i en mobilitat (12%). Alhora, aquestes polítiques públiques han generat més de 5.200 llocs de treball temporal directe anuals de mitjana. Destaca, de nou, l’ocupació generada en mobilitat, habitatge i verd urbà. La suma dels llocs de treball indirectes suposa una mitjana global de 9.400 llocs de treball temporal anuals.

L’avaluació feta al llarg del treball ha permès identificar quines de les estratègies impulsades durant el mandat i les de futur resulten interessants per a la dinamització econòmica i la creació de nous llocs de treball. En concret, hi destaquen:

  • El Bicing i la promoció de la bicicleta.
  • El vehicle elèctric compartit per fomentar la intermodalitat.
  • Una política integral d’impuls de la innovació en mobilitat.
  • La rehabilitació energètica d’edificis.
  • L’operador energètic municipal i l’impuls a la producció renovable.
  • El verd urbà: l’oportunitat de les cobertes verdes.
  • La reducció de residus: l’estratègia residu zero.
  • L’economia circular en altres sectors estratègics (empreses digitals i TIC, eficiència energètica, economia social i solidària [ESS], turisme i comerç responsable).
  • Les polítiques de promoció de Barcelona Activa.

Una economia sostenible que genera qualitat de vida

El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) descriu l’economia verda com la que té com a resultat millorar el benestar humà i l’equitat social, reduir els riscos ambientals i la pressió sobre els sistemes naturals i harmonitzar el desenvolupament econòmic i el consum eficient dels recursos. D’altra banda, l’economia circular és una estratègia que té per objectiu reduir tant l’entrada dels materials com la producció de deixalles verges, i tanca així els cicles o fluxos econòmics i ecològics dels recursos existents.