Les gasolineres es reordenaran per millorar el benestar veïnal

04/05/2018 - 13:42 h

Les gasolineres hauran d'estar lluny de la població vulnerable, com nens o gent gran, i de les zones residencials, a fi de reduir el soroll i la presència de vehicles, protegir la salut del veïnat i preservar-ne el descans.

Actualment a la ciutat hi ha més d’un centenar de gasolineres en funcionament que, fins avui, podien instal·lar-se en zones d’alta densitat de població amb les mateixes condicions que en zones industrials.

Amb el nou Pla especial urbanístic que s’ha començat a redactar, es tindrà en compte l’entorn urbà on s’ubiquen les benzineres, la seva funcionalitat o la proximitat a equipaments municipals a fi de garantir que l’activitat s’integra de manera adequada en l’entorn i es minimitzen les molèsties que el soroll, les olors o la presència abundant de vehicles poden ocasionar a veïns i veïnes.

Per poder elaborar la regulació, l’atorgament de noves llicències de gasolineres queda suspès durant un any amb l’exempció de les zones industrials de la Zona Franca, la Verneda i el Bon Pastor, sempre que la benzinera estigui a més de cent metres d’equipaments i habitatges.