Més aparcaments per a bicicletes a Gràcia

01/04/2018 - 10:14 h

Els nous punts d’aparcament de bicicletes es concentren a les zones de més trànsit comercial i al voltant dels equipaments d’interès públic. L’objectiu és millorar la disponibilitat d’estacionament tant durant el dia, per als ciclistes que dinamitzen l’economia del districte i acudeixen als equipaments públics, com durant la nit, oferint més espais d’aparcament per al veïnat que fa servir la bicicleta per moure’s per la ciutat.

Aquesta ampliació forma part de l’Estratègia de la bicicleta per promoure una mobilitat més sostenible i saludable, que recull el Pla de mobilitat urbana de la ciutat. La millora de la xarxa d’aparcaments per a bicis continuarà durant el 2018 amb la instal·lació de nous punts d’ancoratge en 50 emplaçaments del districte de Gràcia.