Mil quilòmetres d’alternativa per no anar en bici per la vorera

29/11/2018 - 12:13 h

A partir del gener del 2019 les bicicletes no podran circular per les voreres de la ciutat, amb algunes excepcions. La infraestructura ciclista s’ha ampliat i ara té un miler de quilòmetres de carrils bici, zones 30 i carrers pacificats, perquè es pugui arribar en bicicleta a qualsevol punt de la ciutat d’una manera més eficient i segura. A més, les bicicletes tenen prioritat de circulació a pràcticament tots els carrers i vies.

L’1 de gener es començarà a aplicar del tot l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, després de la moratòria de divuit mesos aprovada el juliol del 2017, que endarreria la prohibició de circular en bicicleta per la vorera.

La normativa municipal indica que les bicicletes poden circular per la vorera, sempre que no hi hagi cap carril bici ni cap senyal que indiquin el contrari, en els casos següents:

  • Voreres de més de 5 metres d’ample i 3 metres d’espai lliure.
  • Carrils bici a la vorera, a una velocitat màxima de 10 km/h.
  • De 22.00 a 7.00 hores en voreres de més de 4,75 metres d’ample i 3 metres d’espai lliure, com per exemple les de la trama Cerdà.
  • Ciclistes menors de 12 anys i els seus acompanyants.

Una xarxa ciclista ampliada i connectada

La moratòria de la prohibició de circular en bici per les voreres es va decretar davant del creixement previst de la infraestructura ciclista. La construcció de nous carrils bici i la pacificació de vies ha crescut prou des d’aleshores per posar fi a la convivència de vianants i pedals a les voreres.

La xarxa ciclista disposa ja d’un miler de quilòmetres de vies especialment adequades per a la circulació de bicicletes: zones 30 (on la velocitat màxima de vehicles a motor és de 30 km/h), carrers pacificats i carrils bici, que s’han ampliat un 72% en tres anys i han passat de 116 a 204 quilòmetres.

Aquesta xarxa té un eix mar-muntanya i un eix Besòs-Llobregat perquè els ciclistes puguin desplaçar-se amb més eficiència i seguretat a qualsevol punt de la ciutat. A més, el 90% dels barcelonins i barcelonines tenen un carril bici a menys de 300 metres de casa seva.

D’altra banda, les bicicletes poden circular per la calçada, on s’han de situar al centre del carril i no poden ser avançades per la resta de vehicles, que han de mantenir una distància de seguretat d’1,5 metres. Aquesta possibilitat existeix fins i tot quan la via disposa d’un carril bici.

Un Bicing millorat

L’estratègia municipal d’aquest mandat ha consistit a fomentar els mitjans de transport alternatius al motor privat. La millora del transport públic i el foment de l’ús de la bicicleta han estat les principals mesures d’aquesta estratègia, d’acord amb la qual es millorarà la infraestructura i es renovarà el servei municipal de bicicletes compartides del Bicing.

El nou Bicing es posarà en marxa al gener i ampliarà els serveis progressivament. Funcionarà les 24 hores del dia; tindrà més cobertura territorial, amb 519 estacions en superfície i mixtes, 95 de noves; renovarà tot el parc de vehicles, amb un disseny més confortable i segur, i ampliarà les bicicletes elèctriques, que passaran de 300 a 1.000.

Ciutat de vianants

El Pla de mobilitat urbana 2013-2018 estableix que la prioritat de circulació és dels vianants, seguits pel transport públic i la bicicleta, i en darrer lloc se situa el vehicle privat de motor. L’objectiu és fomentar una mobilitat més sostenible, eficient i segura per avançar cap a una ciutat amb més salut i vida als carrers.

Els desplaçaments a peu afavoreixen hàbits saludables, la sensació de pertinença al barri, l’ús social de l’espai públic i el comerç de proximitat. Per fomentar aquest tipus de desplaçaments, s’han impulsat actuacions com el desplegament del programa de superilles a Sant Antoni, Poblenou o Horta, l’ampliació de carrers de plataforma única o l’eixamplament de voreres.

Per millorar la mobilitat a la ciutat, també  s’aplica la normativa d’aparcament de motos i, ara, l’ordenança que regula la circulació de les bicicletes, que, a més de no poder circular per la vorera, han d’adaptar la velocitat als vianants en els carrers pacificats.