Moure's en bici pel polígon de la Zona Franca més fàcil i més segur

31/08/2018 - 10:39 h

Dos nous carril bici bidireccionals un al carrer 2 de la Zona Franca i l'altre a l'avinguda del Parc Logístic, la que discorre en paral·lel a la ronda del Litoral per afavorir els desplaçaments a la feina en bicicleta.

El nou carril bici de l’avinguda del Parc Logístic discorre per la calçada mar de la via, al costat de la mitjana, entre el carrer 28 i el 27. Allà, creua aquesta mitjana per passar a la calçada muntanya. Cadascuna d’aquestes calçades ha perdut un dels dos carrils de circulació per a motorutzats en el tram respectiu. El canvi de calçada a l’altura del carrer 27 s’ha implementat per facilitar els accessos en bicicleta als edificis i reduir-ne girs perillosos.

Els treballs realitzats han consistit en alguna petita ampliació de calçada, modificacions a la illeta central, asfaltat del carril bici i senyalització horitzontal i vertical.

Nou eix vertical d’àmbit metropolità

El nou carril bici bidireccional al carrer Número 2 ocupa  la franja que hi ha quedat lliure amb les obres de reurbanització realitzades pel Consorci de la Zona Franca a la banda Llobregat del carrer.  Tot aquest tram ja es trobava semaforitzat, així que els treballs s’han reduit a sanejaments, guals, ampliacions de zones, asfaltat i senyalització.

Aquests prop de dos quilòmetres de carril bici nou connectaran  el carril bici del carrer A (via ciclable sota el viaducte de la L10Sud) amb el de l’avinguda del Parc Logístic. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) executarà en breu les obres de connexió a la rotonda existent.