Tres noves parades de metro tindran punts de recollida selectiva

20/11/2019 - 15:21 h

Les parades de Fontana, Lesseps i Valldaura de la L3 disposaran de contenidors selectius a partir d’aquest dilluns 25 de novembre.

La recollida selectiva es va posar en marxa a la xarxa de Metro com a prova pilot a les estacions de Catalunya, Paral·lel, Passeig de Gràcia i Universitat l’any 2010. Ara es dóna un nou impuls a la recollida selectiva al Metro afegint-hi aquestes tres noves estacions en prova.

La prova pilot, consisteix en la creació de punts de recollida selectiva al passadís central i les andanes. Aquests punts disposen de tres papereres de recollida selectiva: groga pels envasos de plàstic, llaunes i brics; blava per paper i cartró; i grisa pel rebuig. S’han dissenyat amb la finalitat de recollir la brossa més comuna que generen els usuaris del Metro, per això no hi ha punt d’orgànica ni vidre, uns tipus de residu totalment marginals.

Els nous punts de recollida selectiva són fàcilment recognoscibles perquè estan dotats d’unes tapes que imiten els colors i formes habituals de la recollida selectiva a Barcelona i l’àrea metropolitana.

Durant l’any 2020 i si els resultats són satisfactoris, s’estendrà aquesta prova a 12 estacions més de la mateixa L3, amb la voluntat de reproduir aquests punts de recollida a tota la xarxa de Metro de manera gradual.