Pla d'espais interiors d'illa

L’Ajuntament duu a terme la urbanització i arranjament d’interiors d’illa per garantir-ne el seu ús públic com a espais d'estada i de circulació, amb predomini del verd i equipaments, ja sigui zones de joc infantil o de gimnàstica de manteniment per a la gent gran. Es tracta de recuperar espais de proximitat que proporcionin als ciutadans zones renaturalitzades, equipades amb mobiliari urbà i instal·lacions de lleure, millorant l’accessibilitat i els serveis (enllumenat, drenatge, etc), tot aprofitant la trama urbana de la ciutat en benefici de les persones. L'Ajuntament de Barcelona treballa des del 1987 al conjunt de la ciutat, amb actuacions a tots els Districtes. El projecte va néixer per a la recuperació i dignificació dels interiors d’illa projectats en el Pla Eixample, configuració que singularitza la trama urbana de Barcelona.

1r

Recuperació dels interiors d’illa com a espais per al relax, l’estada i el lleure de les persones, creant espais on potenciar i dinamitzar les activitats del barri.

2n

Manteniment i millora d’aquests espais amb la incorporació d’equipaments, instal·lacions i serveis que garanteixin el confort dels usuaris.

3r

Facilitar espais enjardinats de proximitat a tots els districtes de la ciutat.