Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat – Barcelona + Sostenible

El desembre de 2012, més de 800 entitats, col·legis professionals, gremis, sindicats, universitats, escoles i empreses es van subscriure als 10 objectius establerts pel “Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022  - Compromís22”.  El Compromís fixa 10 objectius  per una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient, a través de la implicació, el compromís i la col·laboració de les entitats que el signen. Pren el relleu del “Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012” que va arribar al final del seu període de vigència després d'una trajectòria de 10 anys de treball col·lectiu de tots els signants per fer de Barcelona una ciutat més habitable, eficient i sostenible, d'acord amb 10 grans objectius i 100 línies d'acció.

A través de la xarxa de signants, que es denomina “Barcelona + Sostenible”,  es promou la participació, l’intercanvi d’informació i recursos, es dóna projecció a les iniciatives de les organitzacions adherides i es creen oportunitats de col·laboració. La Secretaria Barcelona + Sostenible, promoguda per l’Ajuntament de Barcelona, facilita als integrants de la xarxa assessorament personalitzat i servei d'atenció a consultes, formació, organització de trobades i eines de comunicació.

més de 1.100 signants

dónen suport a la xarxa “Barcelona+Sostenible”

1r

Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat.

2n

Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi.

3r

Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència.

4t

Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona intel·ligent.

Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable.

Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva.

Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.

Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que s’hi fonamenti.

Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de causa.

10è

Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l’acció global.