Control ètic de coloms a Barcelona

Barcelona és la primera gran ciutat que impulsa mètodes anticonceptius amb nicarbazina, una substància inhibidora de la capacitat reproductora dels coloms. El mètode ja s’havia assajat amb bons resultats a altres ciutats com Gènova i altres petites localitats italianes, però mai en una gran ciutat com Barcelona.

L'alimentació amb aquest tractament es fa mitjançant uns dispensadors automàtics de blat de moro recobert de la substància anticonceptiva. Aquest mètode, que substitueix el tradicional de les captures, actua a mig termini. Es preveu que la població actual es redueixi a l’entorn del 20% el primer any i entre el 70% i el 80% després de quatre o cinc anys.

A finals del 2017 es farà un nou cens de coloms a la ciutat per valorar l’efectivitat del mètode anticonceptiu. La direcció científica del programa la duu a terme el departament de Medicina i Cirurgia dels Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i els treballs científics de censos de poblacions els dirigeix el Museu de Ciències Naturals.

Més informació: Control ètic de coloms a Barcelona