Preguntes freqüents respecte al nou sistema de recollida 'Porta a Porta'

1. Es poden baixar les bosses dels residus orgànics sense el cubell hermètic marró?

No. No es poden baixar les bosses de matèria orgànica sense el cubell, ja que la bossa és de fècula de patata (compostable) i hi ha el risc que es trenqui i s’escampin tots els residus. Baixant les bosses dins del cubell marró protegim els nostres carrers de brutícia innecessària, de regalims i de pudors.

2. Puc baixar els residus abans de les 20.00 hores?

L’horari per baixar les escombraries a tota la ciutat és de 20.00 a 22.00 hores. Respectant l’horari gaudirem d’uns carrers més nets.

3. Per què no se sancionen els comportaments incívics?

L’objectiu de la implantació d’aquest sistema és incrementar la quantitat i qualitat de la recollida selectiva; en especial, el de la matèria orgànica, així com erradicar la mala pràctica d’abandonament de bosses d’escombraries a qualsevol hora.

4. Per què no s’entreguen bosses per al paper?

Perquè primer es volia comprovar la quantitat de residus de paper i cartró que treien els veïns i veïnes i verificar la necessitat de repartir bosses de paper. Actualment, s’està estudiant aquesta possibilitat.

5. Per què les àrees d’aportacions d’emergència només funcionen en horari diürn?

Perquè aquests punts s’han pensat per donar una solució als veïns i veïnes davant d’una urgència puntual, però l’objectiu és que el sistema sigui respectat al màxim pels veïns i veïnes.

6. Per què la recollida dels residus orgànics i sanitaris no és diària?

La freqüència de recollida establerta per a aquests residus és òptima per a la gran majoria de famílies. Els residus orgànics dins de la bossa compostable no fan pudor, i el cubell hermètic facilita l’emmagatzematge de diverses bosses. Respecte als residus sanitaris, els dies que no hi ha recollida, sempre es poden portar a l’àrea d’aportació d’emergència.

7. No tinc espai a la cuina; malgrat que sempre he reciclat, ara es fa molt més difícil.

L’Ajuntament fa molts anys que va implantar la recollida selectiva de residus a totes les llars i, per tant, el reciclatge no és cap novetat. A més, ara els veïns i veïnes de Sarrià Vell ho tenen més fàcil perquè no s’han de desplaçar fins al contenidor per portar els residus, sinó que només els han de treure el dia i hora correctes i deixar-los davant de la porta. L’únic contenidor que queda és el verd, per als envasos de vidre.

8. Per què treuen els contenidors? Seria convenient deixar-los com a alternativa per a la gent que no pot baixar els residus en l’horari establert.

La implantació d’un sistema de recollida d’escombraries elimina qualsevol altre possible sistema. És a dir, no poden conviure dos sistemes de recollida d’escombraries, perquè suposaria una despesa econòmica innecessària.

9. Per a qui ho faci bé, hi haurà compensació econòmica?

Actualment, el sistema no permet la compensació econòmica als veïns i veïnes que ho facin bé, però no es descarta com a opció de futur.

10. On podem llençar els residus divendres al migdia quan marxem a passar el cap de setmana fora?

En primer lloc, volem fomentar les relacions veïnals i que entre ells s’ajudin i s’organitzin. Igualment, sempre es poden portar els residus a les àrees d’aportació d’emergència o als contenidors que hi ha fora del nucli antic.

11. Aquest sistema és molt dificultós per la gent gran o amb mobilitat reduïda. Com ho poden solucionar?

Igualment, volem fomentar les relacions veïnals i que entre ells s’ajudin i s’organitzin. També des de l’Ajuntament s’estan estudiant altres alternatives.

12. Es poden treure els residus passat l’horari establert?

No. S’ha de respectar l’horari de recollida de les escombraries. Respectant l’horari gaudirem d’uns carrers més nets.

13. Per què al cubell de la matèria orgànica i a les bosses de reciclables i rebuig hi ha un xip?

El xip ens dona informació estadística de com està funcionant el sistema i ens permet fer correccions quan es detecten errors. El nucli antic està dividit en quatre zones, i el xip està relacionat amb una d’aquestes zones.