• Inici
  • / Restriccions en fase d'EXCEPCIONALITAT

Restriccions en fase d'EXCEPCIONALITAT

La sequera és un procés gradual que avança a Barcelona depenent, entre altres factors, de les reserves disponibles als embassaments del sistema Ter-Llobregat. La reducció dels nivells d'aigua disponibles obliga a decretar la següent fase:

  3. EXCEPCIONALITAT   

 

Quines restriccions es contemplen en aquesta fase?

 

Consum domèstic:

S’estableix que el consum habitual en l’ús domiciliari, comercial, industrial i altres usos recreatius s’ha de reduir un 15 %. En aquesta fase no es contemplen talls de subministrament.

 

Fonts ornamentals:

S'aturen tots els brolladors de les fonts ornamentals municipals. Com a única excepció, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, es permetrà el mínim ús d’aigua potable imprescindible pel manteniment de la mateixa.

 

Reg de parcs i jardins públics i jardins privats:

Resta prohibit l’ús d’aigua potable per al reg de jardins i zones verdes, amb l’excepció del reg de supervivència d’arbres o plantes (amb gota a gota o regadora i en horari 20h a 8h). Es permet el reg amb aigües de pluja recollides en teulades, aigües grises i amb aigües regenerades.

 

Neteja de carrers i clavegueram:

Es prohibeix a particulars la neteja de carrers, paviments i similars utilitzant mànegues d’aigua. En relació a la neteja urbana per part dels serveis municipals es farà amb la mínima despesa d’aigua, evitant quan sigui possible l’ús d’aigua potable.

 

Rentat de vehicles:

La millor opció és fer-ho en els establiments comercials dedicats a aquesta activitat i que ja disposen de sistemes de recirculació d’aigua. Fora dels establiments comercials de neteja de cotxes, tan sols es permet la neteja amb galleda i esponja en el cas dels vehicles privats i sempre utilitzant la mínima quantitat d’aigua possible. Excepcions: els vehicles de transport de menjar, animals, ambulàncies i altres, quan sigui necessari per mantenir la seguretat i la salut de persones i animals.

 

Ompliment de piscines:

  • No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.
  • No es poden omplir ni reomplir les piscines sense sistemes de recirculació.
  • Es permet el reompliment parcial o l’ompliment total (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic (article 2.2 del Reial Decret 742/2013) i també les piscines d’ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013), que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius, les d'instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, centres lúdics o similars, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme, etc., ja que es consideren refugis climàtics.
  • En centres educatius, és permès l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

 

Reg de camps de gespa i altres superfícies esportives

El reg amb aigua potable de camps esportius de gespa es limita a l’esport federat amb una dotació màxima de 450 m3/ha/mes. Poden regar-se aquelles superfícies què fan servir recursos hídrics alternatius, i disposen de les autoritzacions corresponents

 

Més informació:

Consulta les restriccions de les fases més avançades a les Preguntes freqüents.

Consulta l'estat dels embassaments al web de la sequera de la Generalitat de Catalunya.