Apropa't

Apropa't als Parcs convida els centres escolars de la ciutat a dissenyar i desenvolupar un projecte vinculat al parc més proper al centre. Inclou els recursos per a la programació, difusió i execució d'alguna acció d'enriquiment dels parcs i jardins de la ciutat. L'objectiu d'aquesta iniciativa consisteix a promoure l'estima pels parcs i donar a conèixer els usos que es fan dels mateixos i, d'aquesta manera, implicar activament amb l'entorn de la ciutat.


Apropa't als Parcs proposa redefinir el parc com un espai educatiu, partint de la base que, per fer un ús responsable de l'espai, cal entendre-ho, viure-ho, gaudir i, si és factible, dur a terme accions que ho millorin. Tot això és possible perquè el parc és un espai on s'està en contraposició amb la gran part de llocs de la ciutat pels quals es passa habitualment.


Sortir de l'escola i aprofitar el conjunt de recursos que ofereix la ciutat permet desenvolupar coneixements, actituds i procediments necessaris tant per a la formació integral de l'alumnat, com per la seva comprensió de la realitat. Permet adquirir i potenciar competències socials, i afavoreix nous climes de convivència entre l'alumnat, però també entre l'alumnat i el professorat, i entretots dos col·lectius i la comunitat veïna.

Secretaria Barcelona Escoles + Sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. 08003 Barcelona
Telèfon 93 256 25 99. Fax 93 237 08 94
 

Més informació