Itineraris botànics per Montjuïc

Itineraris

Els espais verds de Barcelona permeten aprofundir en el coneixement de la història de la ciutat, desenvolupar un criteri estètic propi, entrenar les habilitats tècniques i científiques, establir relacions més positives i cíviques amb les persones i l’entorn...

Es proposen itineraris per donar a conèixer els espais verds de la ciutat i que se sustenten en cinc eixos fonamentals -la descoberta, l’educació, la conservació, la recerca, la informació i la interacció.

L'objectiu és explorar els espais verds (ubicació, principals espècies i funcions naturals, culturals i paisatgístiques); difondre els seus valors naturals i socials, les amenaces a què estan sotmesos i la importància de la seva conservació; introduir els visitants en el món de les plantes; sensibilitzar la població sobre la importància dels jardins de la ciutat en la preservació de la biodiversitat; motivar actituds crítiques i actives en defensa del medi ambient i afavorir la comunicació i l’intercanvi entre els visitants als jardins.

Itinerari botànic pels jardins de Montjuïc

Montjuïc, la muntanya de Barcelona

Montjuïc és molt més que el gran massís rocallós que s’aixeca arran de mar donant un perfil característic a la ciutat de Barcelona. És un lloc ple de significació per als barcelonins, testimoni mut de la seva història i reflex del compromís de la ciutat amb la natura, la història, la cultura i l’esport. Montjuïc és símbol de la capacitat dels seus habitants per sobreviure i fer front als reptes i a les dificultats. En les darreres dècades ha passat de ser considerada una muntanya maleïda, des d’on s’observaven i es reprimien els moviments populars de la ciutat, a ser l’orgull dels barcelonins, un dels conjunts més notoris del patrimoni de la ciutat i el resultat de la seva capacitat d’imaginar i fer realitat mons nous. Un dels moments que ha donat major projecció a la muntanya ha estat la celebració dels Jocs Olímpics de 1992.

Els noms que ha rebut Montjuïc —solar, essència, corona verda... de la ciutat— reflecteixen el lloc central que ocupa en l’imaginari col·lectiu.

Montjuïc, el solar de Barcelona

Un enfonsament de la zona del litoral a començaments del miocè, fa milions d’anys, va provocar que el mar envaís les parts baixes de la franja costera. Posteriorment, es produí un aixecament tectònic que formà la muntanya de Montjuïc i, al final del període terciari, el mar la va convertir en un illot. Els sediments quaternaris dels materials procedents de les erosions que transportaven els torrents i rius es foren dipositant al fons, arrossegats per un corrent marí. El perfil de la costa anava variant a mesura que la terra guanyava cada vegada més espai al mar. D’aquesta manera, s’anà formant el pla de Barcelona.

La muntanya de Montjuïc, per la seva situació, contribuí a retenir els sediments, alhora que consolidava el gran “solar” sobre el qual s’edificaria Barcelona. A més, Montjuïc ha esdevingut seu d’un importantíssim conjunt de jardins, museus i equipaments esportius i culturals.

Montjuïc, l’essència de Barcelona

La muntanya, per la seva riquesa geològica, fou explotada en un gran nombre de pedreres des de l’època dels ibers i els romans fins el 1957 en què es va frenar l’extracció de pedra. Montjuïc i les seves pedreres estan vinculats a la història de la ciutat que ha nascut i crescut als seus peus: abastiren Barcelona fins als anys cinquanta del s. XX i bona part dels edificis de Ciutat Vella i de l’Eixample es construïren amb pedra de la muntanya.

Montjuïc, la corona verda de Barcelona

Actualment, a Montjuïc hi ha distribuïts més de vint parcs i jardins que mostren, des de la seva diversitat, una part de la història urbana i jardinística de Barcelona. La situació, el relleu i la geomorfologia de la muntanya, així com les diverses intervencions que històricament s’hi han dut a terme, han donat lloc a la nombrosa varietat d’hàbitats que actualment acullen una gran diversitat de fauna i flora. Hi ha una considerable varietat de plantes, tant autòctones com procedents d’altres regions biogeogràfiques del planeta, que formen espais verds amb diferents graus d’intervenció, des de prats i petites zones boscoses fins a jardins molt especials. El magnífic conjunt d’espais que descobrim a la muntanya formen, juntament amb la serra de Collserola, un dels grans pulmons verds de la ciutat.

L’Itinerari botànic per la muntanya de Montjuïc

Descobreix Montjuïc
L’Itinerari botànic per la muntanya de Montjuïc proposa un recorregut pels seus principals jardins. Utilitza els corredors verds existents per fer descobrir als visitants els seus valors ecològics, paisatgístics, geològics, arqueològics, històrics i culturals.
Es pretén donar a conèixer Montjuïc com a patrimoni viu de la ciutat de forma vivencial i lúdica.

 

Documentació: