Pla de Sensibilització per a la Millora de la Recollida de Matèria Orgànica als Barris

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa una campanya de sensibilització i de comunicació del Pla de Sensibilització per a la Millora de la Recollida de Matèria Orgànica, que es realitza a quatre barris de la ciutat com a prova pilot per tal de millorar la recollida de la matèria orgànica, tant a nivell de quantitat com de qualitat.

A partir d'un estudi previ realitzat -que tenia en compte les característiques del barri i l'índex de recollida de la matèria orgànica- els barris escollits per aplicar aquest pla en la seva prova pilot són la Barceloneta, Les Roquetes, el Putxet i Farró, i el Guinardó, quatre barris que presenten realitats molt diferents, així com resultats de recollida de la fracció orgànica també desiguals.

La campanya, que s’inicia el 23 de febrer de 2017 i tindrà una durada de 5 mesos (fins al 21 de juliol), compta amb 8 informadors - 2 per a cada un dels barris - i 2 coordinadors, i està adreçada tant als veïns i veïnes de cada barri com a totes les entitats i associacions. El Pla de Sensibilització per a la Millora de la Recollida de Matèria Orgànica als Barris pren el punt verd de barri com a referent en educació mediambiental.

Objectius

  • Resoldre dubtes per millorar les pràctiques de la ciutadania en relació a la separació de la fracció orgànica dels residus.
  • Conscienciar els diferents públics destinataris sobre la necessitat de col·laborar en la separació dels residus amb especial atenció a la matèria orgànica.
  • Millorar la quantitat i la qualitat de la matèria orgànica que es recull en aquests barris on es realitza la prova pilot.

Durant la campanya, s’instal·laran dos punts de compostatge: un al barri de la Barceloneta i l’altre a Roquetes amb l'objectiu de fomentar el compostatge veïnal. Igualment, es repartirà material informatiu per tal de resoldre dubtes relatius a com separar els residus orgànics o els beneficis que comporta fer-ho correctament.

En aquest sentit, un dels factors que té en compte entorn aquest Pla és reduir la quantitat d'impropis, és a dir, els residus dipositats en la fracció que no els correspon, en aquest cas dins de la matèria orgànica.

Guia per a la millora de la recollida selectiva a Barcelona 2017 (PDF)

Barceloneta

L’objectiu és millorar la qualitat de la fracció orgànica recollida mitjançant la reducció del 20% respecte el nivell d’impropis de 2015 (del 32 al 25%).

Les Roquetes

L’objectiu és augmentar la quantitat de la matèria orgànica recollida i millorar la qualitat de la fracció orgànica mitjançant la reducció del 20% d’impropis de 2015 (del 25 al 20%).

 

El Putxet i el Farró

L’objectiu és augmentar la quantitat de la matèria orgànica recollida i millorar la qualitat de la fracció orgànica mitjançant la reducció del 20% d’impropis de 2015 (del 25 al 20%).

El Guinardó

L’objectiu és augmentar la quantitat de la matèria orgànica recollida i millorar la qualitat de la fracció orgànica mitjançant la reducció del 15% d’impropis de 2015 (del 20 al 17%).